Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանն արժանացավ «Ոսկե մրցանակ»-ի