Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանն արժանացավ «Ոսկե մրցանակ»-ի

12-12-15