Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանը հրավիրում է 6-9-րդ դասարանցիներին սովորելու կիրակնօրյանախապատրաստական դպրոցում

11-12-12

Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանը շարունակում է ընդունելությունը իր կիրակնօրյա նախապատրաստական դպրոցում:

 

6-7-րդդասարանների համար կիրակի օրերին կանցկացվեն կոնսուլտացիոն պարապմունքներ մաթեմատիկա, հայոց լեզու(մայրենի), ռուսաց լեզու և անգլերեն առարկաներից: 8-րդ և 9-րդ դասարանցիների համար պարապմունքներ նախատեսված են նաև ֆիզիկա, քիմիա և կենսաբանություն առարկաներից:

 

Ուսուցումը կկազմակերպվի նաև հեռավար` ճեմարանի կողմից տրամադրված ճեմարանական ներքին էլեկտրոնային հասցեներով:

Ընդունվելու համար դիմում կարելի է ներկայացնել անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստով:

Հասցե`ՆորՆորքի 5-րդ զանգված, Արտեմ Միկոյան փ., 35:
Հեռ. 010 640102, հեռ./ֆաքս 010 640787,
Մարինե Հովսեփյան 055 638555

E-mail: marinehovsepyan@shirakatsy.am
URL: www.shirakatsy.am

Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանը հրավիրում է 6-9-րդ դասարանցիներին սովորելու կիրակնօրյանախապատրաստական դպրոցում

Թողնել պատասխան