ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅՈւՆ «ՇԻՐԱԿԱՑՈւ ՃԵՄԱՐԱՆ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐՈւՄ