Թափուր աշխատատեղեր

16-04-16

jobsԱշխատատեղերի անվանումներ:

 

 • «Հայոց լեզու և գրականություն» առարկայի ուսուցիչ
 • «Ֆիզկուլտուրա և առողջ ապրելակերպ» առարկայի ուսուցիչ
 • «Կերպարվեստ» առարկայի ուսուցիչ
 • «Ռուսաց լեզու և գրականություն» առարկայի ուսուցիչ
 • «Մաթեմատիկա» առարկայի ուսուցիչ
 • «Քիմիա» առարկայի ուսուցիչ
 • «Անգլերեն» առարկայի ուսուցիչ
 • «Գծանկար» առարկայի ուսուցիչ
 • «Հասարակագիտություն» առարկայի ուսուցիչ

 

Աշխատանքի նկարագրություն

 

 • Առարկայի դասավանդում, դասապլանների կազմում Միջազգային Բակալավրիատի /այսուհետ՝ ՄԲ/ պահանջներին համապատասխան,
 • Դասավանդման ընթացքում ուսուցման արդյունավետ մեթոդների կիրառում
 • Ստեղծագործ մոտեցմամբ ուսուցման իրականացում
 • Գործընկերների հետ համագործակցություն՝ միջառարկայական ուսուցում իրականացնելու նպատակով
 • Գնահատվող առաջադրանքների կազմում, գնահատման իրականացում ՄԲ ծրագրերին համապատասխան
 • Ըստ անհրաժեշտության ՄԲ Միջին դպրոցի ծրագրի շրջանակներում իրականացվող անհատական հետազոտական աշխատանքների , համայնքային նախագծերի համակարգում
 • Առարկայական ծրագրի պլանավորման գործընթացին մասնակցություն,
 • Սաների ուսումնական առաջընթացի վերլուծության իրականացում
 • Ծնողներին սաների ուսումնական ձեռքբերումների մասին ՄԲ պահանջներին, Ճեմարանի  սկզբունքներին համապատասխան ձևով տեղեկությունների փոխանցում
 • Մասնակցություն ծնողական հանդիպումներին
 • Մասնակցություն համագործակցային հանդիպումներին

 

 Պահանջվող որակավորումներ

 

 • Հանրակրթական առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի իմացություն
 • Առարկայի դասավանդման և գնահատման մեթոդաբանության իմացություն
 • ՄԲ վերաբերյալ բազային գիտելիքներ
 • Համակարգչային բազային գիտելիքներ
 • Անգլերեն լեզվի իմացություն
 • Թիմով աշխատելու և համագործակցելու ունակություն
 • Նորարարական գաղափարները ընդունելու և կիրառելու պատրաստակամություն
 • Ստեղծագործ մոտեցում աշխատանքում

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

 

Դիմել կարող եք`  Ձեր ինքնակենսագրությունն (CV) hr@shirakatsy.am էլ․ հասցեին ուղարկելով ՝ նամակի վերնագրում անպայման նշելով աշխատատեղի անվանումը: Բոլոր նրանք, ում CV-ները կանցնեն  նախնական ընտության փուլը, կհրավիրվեն հարցազրույցի։

Ունեք հարցեր` զանգահարեք 010 640102 հեռախոսահամարով կամ այցելեք www.shirakatsy.am կայքէջ:

 

Դիմեք մեզ մինչև 2016թ. ապրիլի 30-ը:

Թափուր աշխատատեղեր