Կայացավ Իսահակ Բուլանիկյանի բարեգործական մենահամերգը