Կարևոր տեղեկություն գրքերի և պարագաների մասին

16-08-17

 

Հարգելի՛ բարեկամ

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հաջորդ ուստարում սաներին անհրաժեշտ դասագրքերի ցուցակը: Նշված դասագրքերի մի մասը տրամադրվում է մեկ ուսումնական տարով և վարձակալության սկզբունքով:
Այն դասագրքերը, որոնք ճեմարանի գրադարանային ֆոնդում բացակայում են, համաձայն պայմանագրի, ձեռք են բերում ծնողները:

Անգլերենի դասագրքերը վաճառվում են «Մանմար» հրատարակչության գրախանութում:
Հասցեն` Ղազար Փարպեցի 9, հեռ.`
537998, 537982:

Գրադարանային ֆոնդում ոչ բավարար քանակով գտնվող դասագրքերը խմբերին տրվում են հավասարաչափ քանակներով: Միայն ընթերցասրահում առկա դասագրքերից սաները կարող են օգտվել ընթերցասրահում կամ կարող են այն գնել:

Անհրաժեշտ գրքերի և պարագաների ցանկին յուրաքանչյուր դասարանի համար կարող եք ծանոթանալ ստորև՝

 

5-րդ դասարան

6-րդ դասարան

7-րդ դասարան

8-րդ դասարան

9-րդ դասարան

10-րդ դասարան

 

Արտադասարանական ընթերցանության գրքերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝

Մաղթում ենք հաջողություն և ուսումնական արդյունավետ տարի:

Կարևոր տեղեկություն գրքերի և պարագաների մասին