Կիրակնօրյա դպրոցը Ճեմարանում

14-11-17

«Շիրակացու ճեմարանում» գործում է կիրակնօրյա նախապատրաստական դպրոց, որի նպատակն է աջակցել ճեմարանի ապագա դիմորդներին:

 

Կիրակնօրյա դպրոցում պարապունքները գործում են 6-9-րդ դասարանների աշակերտների համար:

 

6-րդ դասարանցիների համար կիրակի օրերին կազմակերպվում են կոնսուլտացիոն պարապմունքներ մաթեմատիկա, հայոց լեզու, ռուսաց լեզու և անգլերեն առարկաներից:

 

8-րդ և 9-րդ դասարանցիների համար պարապմունքներ նախատեսված են նաև ֆիզիկա, քիմիա և կենսաբանություն առարկաներից:

 

Ուսուցումը կազմակերպվում է նաև հեռավար` ճեմարանի կողմից տրամադրված ճեմարանական ներքին էլեկտրոնային հասցեներով:

 

Ընդունվելու համար դիմում կարելի է ներկայացնել անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստով:

Հասցե` ՆորՆորքի 5-րդ զանգված, Արտեմ Միկոյան փ., 35:
Հեռ. +374 10 64 01 02, հեռ./ֆաքս. +374 10 64 07 87,
Գեղամ Սիմոնյան (կիրակնօրյա դպրոցի տնօրեն)՝ +374 77 737117

E-mail: geghamsimonyan@shirakatsy.am

Կիրակնօրյա դպրոցը Ճեմարանում