Համակազմ

«Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրում սովորողների փաստացի թիվը՝ ըստ դասարանների և առկա թափուր տեղերի թիվը՝ ըստ դասարանների: