Հանրապետական հանրակրթական բաց օլիպիադայի ժամանակացույց

28-04-15

Օր Ժամ Առարկա Դասարան Վերանայում
02.05.2015 10:00-11:30 Հայոց լեզու 7-րդ 16.05`  14:00-15:00
12:00-13:30 Ռուսաց լեզու
02.05.2015 14:00-15:30 Հայոց լեզու 5-րդ 16.05`  13:30-14:30
16:00-17:30 Ռուսաց լեզու
16.05.2015 10:00-12:00 Մաթեմատիկա 7-րդ 23.05`  11:30-12:30
12:30-14:00 Անգլերեն
16.05.2015 10:00-12:00 Մաթեմատիկա 4-րդ 23.05`  13:30-14:30
12:30-14:30 Անգլերեն 23.05`  12:30-13:30
23.05.2015 10:00-11:30 Հայոց լեզու 6-րդ 27.05`  13:00-14:00
12:00-13:30 Ռուսաց լեզու
23.05.2015 13:00-15:00 Բնագիտություն 7-րդ 27.05`  11:00-12:00
15:30-17:30 Պատմություն
23.05.2015 14:00-15:30 Հայոց լեզու 4-րդ 27.05`  13:00-14:00
16:00-17:30 Ռուսաց լեզու
25.05.2015 10:00-12:00 Մաթեմատիկա 5-րդ 27.05`  11:00-12:00
12:30-14:00 Անգլերեն
25.05.2015 10:30-12:00 Անգլերեն 6-րդ 27.05`   11:00-12:00
12:30-14:30 Մաթեմատիկա 27.05`   11:00-12:00
Հանրապետական հանրակրթական բաց օլիպիադայի ժամանակացույց

Թողնել պատասխան