Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն. 2017թ., 3-րդ եռամսյակ

10-10-17