Մայիսյան հաղթանակի տոներ

06-05-16

IMG_4174Շիրակացու սաները այսօր պատրաստել էին շատ ազդեցիկ մի ցերեկույթ «Մայիսյան հաղթանակի տոնը» խորագրով:

 

Ե­թե Ա­վա­րայրն իր բնույ­թով ճա­կա­տա­մարտ էր հա­նուն կրո­նի, իսկ Սար­դա­րա­պա­­տը՛ հա­նուն ինք­նա­պաշտ­պա­նութ­յան ու գո­յա­տև­ման, ա­պա Շու­շիի ճա­կա­տա­մար­տը սրբա­զան կռիվ էր հա­նուն հայ­րե­նա­տի­րու­թյան եւ գա­լիք հաղ­թա­կան ա­պա­գա­յի:

 

Մեր սաները ներկայացրին և պատմեցին հայ տաղանդավոր զորահրամանատարների և քաջարի զինվորների մասին, անդրադարձան մի շարք պատմական անցքերի, իսկ ամենատպավորիչը նրանց երգն ու պարն էր.  Խրոխտ քոչարին հանդիսատեսին տոգորեց հզորմ իասնականության ոգով:

 

Շնոր­հա­վոր մա­յիս­յան բո­լոր հաղ­թա­կան տո­նե­րը!!!

 

 Մա­յի­սի 8-ը՝ Շու­շիի ա­զա­տագ­րութ­յան, մա­յի­սի 9-ը՝ 2-րդ­ աշ­խար­հա­մար­տի մաս­նա­կից հայ զին­վոր­նե­րի հաղ­թա­նա­կի, մա­յի­սի 28-ը՝ Հա­յաս­տա­նի 1-ին հան­րա­պե­տութ­յան ստեղծ­ման:

 

Հա­վերժ փա՛ռք մեր զինվորներին, և խաղաղությունը թող թևածի ողջ աշխարհում:

 

ՖՈՏՈՇԱՐՔ —>

Մայիսյան հաղթանակի տոներ