Միջին դպրոցի սաներին ներկայացվեց ՄԲ Դիպլոմային ծրագիրը