Նախակրթարանի 1-ին խմբի Ամանորը՝ «մանուկների թագավորությունում»