«Շիրակացի» մանկական երգչախումբը ներկայացնում է

15-12-16