«Չոր մարքեթինգ» գրքի հեղինակը հյուրընկալվեց ճեմարանում