Օգոստոսյան լրացուցիչ քննությունների ժամկետացանկ

19-08-14

Ամսաթիվ Ժամ Առարկա Քննասենյակ
21.08 10:00 Քիմիա 2104
12:30 Անգլերեն 2104
22.08 10:00 Կենսաբանություն 2104
12:30 Ռուսերեն 2104
23.08 10:00 Մաթեմատիկա

Հանրահաշիվ

2104
25.08 10:00 Ֆիզիկա 2104
12:30 Հայոց լեզու 2104
26.08 10:00 Երկրաչափություն​ 2104

Ընդունող հանձնաժողովի

պատասխանատու քարտուղար                             Գ. Թոռչյան

Օգոստոսյան լրացուցիչ քննությունների ժամկետացանկ

Թողնել պատասխան