2015-16 ուստարվա ընդունելության քննությունների օրերը(օգոստոս)

14-08-15

Առարկա Դասարան Ամսաթիվ
Կենսաբանություն 9-11 21.08.2015
Քիմիա 9-11 22.08.2015
Հայոց լեզու 5-11 24.08.2015
Մաթեմատիկա/հանրահաշիվ

Անգլերեն

5-11

8

25.08.2015

25.08.2015

Երկրաչափություն 9-11 26.08.2015
Անգլերեն 5-7, 9-11 27.08.2015
Ռուսաց լեզու 5-11 28.08.2015
Ֆիզիկա 9-11 29.08.2015

Քննությունների սկիզբը` 10: 00

2015-16 ուստարվա ընդունելության քննությունների օրերը(օգոստոս)

Թողնել պատասխան