791 խմբի բաց դասը՝ «Անգլերեն» և «Ինֆորմատիկա» առարկաներից

22-12-15