791 և 792 խմբերի սաներն ուսումնասիրեցին «գրքի ճանապարհը»

08-12-15