Մեր մասին

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով «Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրին հատկացված լիցենզիաները և կից հավելվածները` սահմանային տեղերի նշմամբ, ըստ կրթական մակարդակների՝ տարրական, հիմնական, ավագ: