Ընդունելություն «Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրում

02-06-18

 

Ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ՝

  1. առաջադիմության թերթիկ
  2. տեղեկանք բնակավայրից
  3. քաղվածք ամբուլատոր քարտից( ՀՀ առողջապահության նախարարի հ. 89-Ա հրաման ), կամ տեղեկանք առողջության մասին(026 ձև , առկայության դեպքում)
  4. ծննդյան վկայականի պատճեն
  5. 4 լուսանկար(3×4 չափսի)
  6. քննավարձ 6000 դրամ

*-բուժհիմնարկներում  3-րդ կետի հետ կապված խնդիրներ առաջանալիս խնդրում ենք զանգահարել ճեմարան` 010 644856,  010 640102

Ընդունելություն «Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրում