Հասարակագիտության ամբիոն

Լիլիթ Մկրտչյան

Ամբիոնի ղեկավար

Լիլիթ Մկրտչյան

Կրթություն
2005 — 2012 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի Հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ
2002 — 2004 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մագիստրատուրա,
1998 — 2002 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Վերապատրաստումներ

2017 Individuals and societies: Delivering the MYP curriculum (Cat.2)

2016 Մեդիագրագիտության վերապատրաստման դասընթաց

2015 ԿԱԻ, Պատմության ոսուցիչների վերապատրասում

2013 Միջազգային Բակալավրիատի ծրագրի վերապատրաստում

2013 ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոնի կողմից հավաստագիր <<Ուսուցանում ուսուցանողների համար>>

2013 Եվրոպական Ալպբախ ֆորումի կողմից կազմակերպած ֆորումի մասնակցության վկայական, Ավստրիա

2012 ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոնի կողմից հավաստագիր <<Առցանց համակարգով ներկայացված դրամաշնորհային ծրագրերի փորձագիտական քննությունն իրականացնող փորձագետների սեմինար-քննարկում ծրագրին>> մասնակցելու համար:

2011 Ուրալի պետական համալսարան, ReSET HESP OSI <<Open Future: Concepts of Political Modernity>> ամառային դպրոցին, Կալինինգրադ

2011 <<Վերջնարդյունքների վրա հիմնաված դասընթացի մշակում և կառավարում>> աշխատաժողով

2008 -2010 ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն երիտասարդական կազմակերպման կենտրոնի Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցի ավարտական վկայական

2008  Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցացիայի նախաձեռնությամբ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դասախոսների համար կազմակերպված <<Գենդերային կրթությունը որպես քաղաքացիական կրթություն և ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորման գործոն>> գենդերային դպրոցի դասընթացների վկայական:

2005 ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից կազմակերպված <<Վարչական աշխատողների վերապատրաստման>>  ծրագրով <<Գործավարության դասընթաց>>-ի հավաստագիր:

2003 ԱՄՆ ՄԶԳ <<Համաշխարհային ուսուցում>> կազմակերպության կողմից կազմակերպված <<Քվեարկենք մեր ապագայի համար>> ծրագրի շրջանակներում` <<Ընտրությունները և երիտասարդությունը>> թեմայով դասընթացի վկայագիր:

2003 Կանանց լիդերության դպրոցի կողմից կազմակերպված <<21-րդ դարի լիդերներ>> դասընթացի վկայական:

2000 ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից շնորհվել է քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների պահեստային միջին բուժ. աշխատողի որակավորում <<Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ իրավիճակներում>> հատուկ  ծրագրի վկայական:

 

Գիտական աստիճան

Դոցենտ (2015)

Պատմական գիտությունների թեկնածու (2012)
Գիտական թեմա` «Կրթական վերափոխումների գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2005 թթ.» , ՀՀ ԳԱ Պատմության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ

2017 թ-ից Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական կենտրոնում Հասարակական գիտությունների ամբիոնի ղեկավար

2015 թ-ից ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դոցենտ

2013 թ-ից Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական կենտրոնում պատմության ուսուցչույի

2012 -2015 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դասախոս

2012-2013 թթ.  <<Զարթոնքի սերուն>> հեռուստաեթերի հիմնադիր պատմաբան

2010 — 2011 թթ. Ֆինանսաբանկային քոլեջ-հիմնադրամում որպես պատմության դասախոս
2010 — 2011 թթ. Հայ ասպետ մանկապատանեկան կրթադաստիարակչական հեռուստահաղորդում-հիմնադրամում պատմության փորձագետ
2008 — 2009 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դասախոս համատեղության կարգով
2007 թ-ից ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դեկանի օգնական
2006 — 2012 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի համաշխարհային պատմության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2004 — 2006 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դեկանատում որպես գործավար
2002 — 2004 թթ. Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղի միջն. դպրոցում պատմության ուսուցչուհի

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրթության կառավարում, Նորագույն դարերի պատմություն, քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը

Գիտական աշխատություններ

 

Կրթական վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2005 թթ.

2017 |Մենագրություն,

Մենագրություն, Երևան, Մեկնարկ, 2017, 218 էջ:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

 

Проблемы и переспективы подготовки учебников и преподавания ицтори на Южном Кавказе,

2014 |методологическом поцобие

методологическом поцобие, Август, 2014, Коллектив авторов, 160 ст.

Лилит Сережаевне Мкртчян

 

Հարավային Կովկասում պատմության դասավանդման և դասագրքերի պատրաստման խնդիրներ և հեռանկարներ:

2014 |Մեթադական ուղեցույց,

Մեթադական ուղեցույց, Երևան, ՙԻմէջին՚ կոնֆլիկտների փոխակերպման կենտրոն, 2014, հեղինակների խումբ, 158 էջ:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

 

Պատմության օժանդակ ձեռնարկ ավագ դպրոցի համար,

2014 |այլընտրանքային դասեր,

այլընտրանքային դասեր, Երևան, 2014, Ս. Մկրտչյան, Ա. Մալոյան, Մ. Զոլյան, 82 էջ:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

 

Եվրոպական միություն. Կառույցը, գործառույթները, դերակատարությունը

2013 | Դասախոսությունների նյութեր
Դասախոսությունների նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 47 էջ:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

 

Հայոց  պատմություն, Համաշխարհային պատմություն

2013 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի ժողովածու, Երևան, 2010, 96 էջ:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

 

Հայոց  պատմություն,

2013 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Պետական ավարտական և միասնական քննությունների 5 թեստերի ժողովածու, Երևան, 2009, 132 էջ:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

Լիլիթ Մկրտչյան

Ռիբենտրոպ. քաղաքական գործչի դիմանկարը | Անհատը պատմության հոլովույթում: 2016թ․, 2, 223-235 էջ, Հայաստան |

Լիլիթ Մկրտչյան

 

Առաջին համաշխարհային պատերազմը որպես տեղեկութահոգեբանական պատերազմի օրինակ | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, 150-155 էջ, Հայաստան |

Լիլիթ Մկրտչյան

 

Կոնրադ Ադենաուեր գործչի  մասին

2013 | Հոդված

Անհատը պատմության հոլովույթում: Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ՙՏիր՚ հրատ., 2015, էջ 234-239:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

Կրթության տեսություն և արդիականություն. Կրթության դերը հասարակության կյանքում

2013 | Հոդված
Պատմություն և մշակույթ, հայագիտական հանդես, մաս Բ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 114-121:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

 

Մասնագիտական կրթության առաջին աստիճանի կազմակերպումը ՀՀում անկախության տարիներին 1991-2005 թթ

2013 |Հոդված
Ակունք, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,  2013, էջ 211-217:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

 

 

Կրթության արդի համաշխարհային միտումները

2013 | Հոդված
Համաշխարհային պատմության հիմնահարցեր. Ընկերային կառույց, գաղափարախոսություն, քաղաքական համակարգ: Երիտասարդ պատմաբանների միջբուհական 2-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 66-74:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

 

Թանգարանն իբրև կրթական միջավայր. Ինքնության ցուցադրումը ավանդական տոների միջոցով

2012 | Հոդված
Թանգարան, Երևան, 2012, էջ 271-275:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

 

ՀՀ կրթական համակարգի կերպափոխումը և ազգային ինքնության հիմնախնդիրը (ՀՀ քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացման պայմաններում)

2010 | Հոդված
Քաղաքագիտության հարցեր 2009. Հասարակություն, պատմություն, քաղաքագիտություն (միջբուհական գիտաժողովի նյութեր), Երևան, Մանկավարժ, 2010, էջ 142-148:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

 

Հայաստանի հանրապետության նախնական և միջին մասնագիտական կրթության հիմնախնդիրները 1991-2005 թթ.

2009 | Հոդված
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40-ամյակին, պրակ I, Ստեփանակերտ, Դիզակ պլյուս, 2009, էջ 251-253:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

 

 

 

Կրթության արդիականացումը (Նոր հարացույցեր ՀՀ կրթական համակարգում)

2009 | Հոդված
Պատմության հարցեր, Տարեգիրք 1, Երևան, 2009, էջ 232-237:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

 

Կրթությունը Հայաստանում. Անցումային շրջանի հիմնախնդիրները

2009 | Հոդված
Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, 3(36), Ասողիկ հրատ., Երևան, 2008, էջ 117-122:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

 

Բուհական կրթության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-ական թվականներին

2006 | Հոդված
Երևան, Գիտական հոդվածների ժողովածու նվիրված Երևանի պատմության հարցերին, Երևան, 2006, էջ 131-138:

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

 

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Անի Մկրտումյան

Անի Մկրտումյան

Կրթություն
2014 թ.-ից մինչև այժմ  ՀՊՄՀ, Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժին, ասպիրանտ (չորրորդ տարի),
2009 — 2011 թթ.  ՀՊՄՀ, Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժին, մագիստրատուրա,
2005 — 2009 թթ. ՀՊՄՀ,  Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժին, բակալավրիատ

Վերապատրաստումներ

2017թ. հուլիս  Critical Thinking and Problem Solving & Life Skills- Social Entrepreneurship, Բրիտանական Խորհուրդներ, Երևան,

2017 թ.  ապրիլ  ՄԲ ԱՊՀ երկրների միջազգային համաժողով, սեմինարի կազմակերպում, մասնակցություն այլ սեմինարների

2017 թ. ապրիլ  Մասնկացություն <<Լոմոնոսով 2017>> միջազգային գիտաժողովի սեմինարներին, Մոսկվա

2016 թ. նոյեմբեր  Մեդիագրագիտության զարգացման սեմինար, Մեդիակրթության կենտրոն

2016 թ.  ՄԲ առցանց վերապատրաստում կողմից-<<Միջառարկայական դասավանդումն ու ուսուցմանը>>  (3-րդ կատեգորիա)՝ IB Interdisciplinary teaching and learning in the MYP (Cat.3),

2016թ.ի հունվար  անգլերենի ինտենսիվ դասընթացներ ուսումնական կենտրոնում: Հանձնել եմ “TOEFL”՝ ստանալով 86 բալ,

2015 թ.-ի հունիս Կարողությունների ձևավորման սեմինար,Օուլուի համալսարանի ներկայացուցչի ղեկավարությամբ, Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական համալիրում,

2015 թ.- ԿԱԻ աշխարհագրության ուսուցիչների վերապատրաստում և ատեստավորում, 2015թ.-ի մարտ- GIZ,  Համակարգային մոտեցումների կիրառությունը փոփոխությունների կառավարման գործընթացում՝ սեմինար

2012թ.-ի նոյեմբերից  2013թ.-ի փետրվար <<Պրոկերդիտ Բանկ>> ՓԲԸ-ի կազմակերպած <<Երիտասարդ բանկիրների ծրագիր>>

Գիտական աստիճան

Մագիստրոս  մագիստրոսական ատենախոսության թեման՝ <<ՀՀ տարածքում Կուրի վտակների հոսքի գնահատումը կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում>>,

Ասպիրանտական ատենախոսությունս վերաբերում է աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկային:

Աշխատանքային փորձ

2016-17 թթ.   <<imdproc.am>> կրթական կայք, աշխարհագրության 7-րդ դասարանի առաջադրանքների հեղինակ,

2013 թ-ից մինչև այժմ  Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական համալիր, աշխարհագրության, բնագիտության (5-րդ դասարան) ուսուցչուհի

2013թ -գանձապահ- գործառնավար <<Ինեկոբանկ>> ՓԲԸ, ք. Երևան:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Աշխարհագրություն, , աշխարհագրության դասավանդման ժամանակակից մեթոդներ, միջառարկայական ուսուցում, հետազոտական առաջադրանքների իրականացում

Գիտական աշխատություններ

Անի Մկրտումյան

<<Լոմոնոսով 2017>> միջազգային գիտաժողով -“The importance of the MYP (Middle Years Programme of the International Baccalaureate) Interdisciplinary unit planners to heighten Geography teaching and learning process, case study A. Shirakatsy Armenian National Lyceum”, 2017.Մոսկվայի պետական համալսարան, (գիտաժողովի նյութերը ներառող սկավառակ)

Լեզուներ

անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Աշխեն Գրիգորյան

Աշխեն Գրիգորյան

Կրթություն

2001-2004 թթ., ՀՀ Պետական Կառավարման Ակադեմիա

2003 թ-ից. ԵՊՀ Աստվածաբանության  ֆակուլտետի Աստվածաբանության ամբիոնի հայցորդ
2000- 2002 թթ., ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

1996-2000 թթ., ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան

Պատմական գիտությունների թեկնածու (2014թ.)
Գիտական թեմա` «Եվագր Պոնտացին հայ մատենագրության մեջ»

 

 Վերապատրաստումներ

2017 թ., մարտ-հունիս, PR դպրոց (Հանրային կապեր, եռամսյա դասընթաց)

2016թ., նոյեմբեր,Մեդիագրագիտության վերապատրաստման դասընթաց

2014 թ., նոյեմբեր, Ժողովրդավարություն և Մարդու իրավունքների կրթություն

2014 թ., հուլիս, Պատմության ոսուցիչների վերապատրասում, ԿԱԻ

2013 թ.,  նոյեմբեր, Միջազգային Բակալավրիատի ծրագրի վերապատրաստում

 

Աշխատանքային փորձ

2006 –ից առ այսօր,  «Շիրակացու ճեմարան»  միջազգային գիտակրթական համալիր, պատմության ուսուցիչ

2005-2006թթ., Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնեական Դաստիարակության և քարոզչության կենտրոն, փոխտնօրեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Հայ միջնադարյան մատենագրություն,   Կրոնների պատմություն և փիլիսոփայություն,  Միջմշակութային հաղորդակցություն

Գիտական աշխատություններ

 

 1. Քրիստոնեության դերը հայոց ազգային գաղափարախոսության զարգացման գործում, Անանիա Շիրակացու ճեմարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու(2010)
 1. Եվագր Պոնտացին հայկական աղբյուրներում, Էջմիածին, Ամսագիր, Էջմիածին, 2009 (Թ)
 2. Եվագր Պոնտացու  «Հարիւրաւորք վեցերորդք»  երկի աստվածաբանությունը, Էջմիածին, Ամսագիր, Էջմիածին, 2007 (Զ-Է)
 3. «Յաղագս ութ խորհրդոց մեղաց Եւագրեայ» (Կիրակոս Երզնկացու և Մատթեոս Ջուղայեցու մեկնությամբ), Տարեգիրք, Բ, Աստվածաբանության ֆակ., ԵՊՀ  հրատ., Երևան, 2007
 1. Եվագր Պոնտացու ուսմունքը աղոթքի մասին, Մխիթար Գոշ, Գիտամեթոդական հանդես, Վանաձոր, 2005, 2 (6)
 2. Եվագր Պոնտացին որպես խորհրդապաշտ(միստիկ)-աստվածաբան Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2005 2 (23)

 

Լեզուներ

Հայերեն (գրաբար), գերմաներեն,  ռուսերեն, անգլերեն

Արամ Պողոսյան

Արամ Պողոսյան

Կրթություն
2016 թվականից ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի «Կովկասագիտություն» բաժնի ասպիրանտ
2014-2016 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մագիստրատուրա,
2010-2014 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Վերապատրաստումներ

Կրթության ազգային ինստիտուտի (ԿԱԻ) կողմից վերապատրաստման դասընթաց, 2015 թ․

Գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ

Անանիա Շիրակացու անվան միջազգային գիտակրթական համալիր, Հասարակագիտության ուսուցիչ (2016 թվականից առ այսօր)

“INTELECTUS” ակումբի աշխատակից, սեմինարավար-կազմակերպիչ, 2015-2016 թթ․

Ա․ Չեխովի անվան 55 հիմնական դպրոց, Պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչ (2016-2017 թթ․)

Գ․ Ստարովոյտովայի անվան 177 հիմնական դպրոց, պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչ (2014-2016 թթ․)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կովկասյան տարածաշրջանը զարգացած ավատատիրության շրջանում, «Pax mongolica», միջնադարյան պատմագրություն, նոմադիզմ

Գիտական աշխատություններ

Արամ Պողոսյան

«Թյուրքերի ծագումը․ լեգենդ և իրականություն», Երիտասարդ պատմաբանների միջբուհական 2-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2013․

Արամ Պողոսյան

«Իրանի արաբական նվաճումը», ՈՒԳԸ հանրապետական գիտական ժողովածու, Կովկաս բաժին, 2014․

Արամ Պողոսյան

«Չինգիզ-խան․ պետության ձևավորման խնդիրը քոչվորների մոտ», Երիտասարդ Պատմաբանների միջբուհական 3-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2015․

«Հուլավուի մերձավորարևելյան արշավանքը», ՈՒԳԸ գիտական ժողովածու, Երևան 2015․

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն, վրացերեն

Արմինե Նարիմանյան

Արմինե Նարիմանյան

Կրթություն
1999-2003 թթ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ
պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի Ռուսաստանի պատմության ամբիոնի հայցորդ
1995 — 1999 թթ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Վերապատրաստումներ

2016թ. Մեդիագրագիտության վերապատրաստման դասընթաց(Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն Երևանում)

2015թ. Ֆինլանդիայի Օուլու համալսարանի կողմից իրականացված սեմիանար Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական կենտրոնում

2014թ. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար իրականացրած վերապատրաստման դասընթաց

2014թ. Միջազգային բակալավրիատի մասնագիտական վերապատրաստման հեռավար սեմինար(կատեգորիա 1)

2012թ. ՄԴԾ ներածական դասընթաց Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական կենտրոնում

2012թ. Ուսուցիչների որակավորման բարձրացման «Ուսուցման ժամանակակից մոտեցումներ և ռազմավարություններ» 44 ժամյա դասընթաց(Ծաղկաձոր)

Աշխատանքային փորձ

1999 թ-ից Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական կենտրոնում պատմության ուսուցչույի
1999-2000թթ.Հովհ. Շիրազի անվան թիվ 169 միջն. դպրոցում պատմության ուսուցչուհի համատեղության կարգով
2002-2003թթ. թիվ 62 միջն. դպրոցում պատմության ուսուցչուհի համատեղության կարգով
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Ուսուցման արդի մոտեցումներ, սկզբնաղբյուրների ուսումնասիրությունը որպես ուսումնաօժանդակ նյութի կիրառում պատմության դասավանդման ընթացքում, դիվանագիտական հարաբերությունները և Հայկական հարցը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո

Հրապարակումներ

2013թ.-Հանրակրթական դպրոցի «Համաշխարհային պատմություն»(դասագիրք 8-րդ դասարանի համար),

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գայանե Վարդանյան

Գայանե Վարդանյան

Կրթություն

2003-2007 Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայցորդ

1990-1996-Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության  բաժին, գերազանցության դիպլոմ
1978-1988 Աբովյանի թիվ  8 միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստիճան

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու (2008)
Գիտական թեմա` «Արդի հայերենի խոսակցական լեզվի բառապաշարը.», ՀՀ ԳԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ

2010 թ-ից Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական կենտրոնում հասարակական գիտությունների ամբիոնում հասարակագիտության ուսուցիչ

2011 թ-ից Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանում հայոց լեզվի դասախոս

2000 թ-ից Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ միջազգային կազմակերպության ծրագրերի համակարգող

2016 թ.-ից   Ֆինանսական կրթության  ներդրումը հանրակրթական դպրոցում  աշխատանքային խմբի անդամ

2017 թ. «Ձեռնարկատիրական կրթությունը երիտասարդների համար և կանանց մասնակցությունը» ծրագրի ղեկավար

2011-2012 թթ. Հայ ոսկերիչների միության քառալեզու պաշտոնական ամսագրի հայերեն տարբերակի խմբագիր, Մոսկվա

1997-1998 թթ.  Երևանի  Գանձասար աստվածաբանական կենտրոնում լրագրող և խմբագիր «Համակարգչային տեղեկագիր» ամսագրում

1990-2004 թթ. Ք. Աբովյանի թիվ 8 դպրոցում հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, հայոց լեզվի և գրականության մեթոդմիավորման  նախագահ, տնտեսագիտության և քաղաքացիական կրթության ուսուցիչ

 

Վերապատրաստման դասընթացներ

2017 թ.  Ձեռնարկատիրական կրթության ինտեգրումը տեխնոլոգիային ՀՀ ԿԳՆ և Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպության անցկացրած սեմինարների  Կոտայքի մարզի համակարգող

2016 թ. Անգլերենի առցանց դասընթացներ, Future Learn

2015 թ.  փետրվար, Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն ՍԻՎԻՏԱՍ ՀԿ-ի սեմինարներ՝ նվիրված ժողովրդավարության հիմնահարցերին, սեմինարավար «Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն» թեմայով

2014 թ. Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն ՍԻՎԻՏԱՍ ՀԿ-ի սեմինարներ Ծաղկաձորում՝ նվիրված ժողովրդավարության հիմնահարցերին

2013 թ. Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան կողմից կազմակերպված  «Ուսուցման  գերազանցության և նվաճումների» ծրագրի շրջանակներում հանրապետության չորս ուսուցիչների հետ սեպտեմբեր- նոյեմբեր ամիսներին ԱՄՆ-ում՝ Վաշինգտոնում և Մոնթանայի պետական համալսարանում, կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացների մասնակից

2012 թ. ՀՀ Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից կազմակերպված հասարակագիտության ուսուցիչների որակավորման ամառային դասընթացներ

2011 թ.  «Քաղաքացի» նախագծի՝ հանրապետության մարզերի դպրոցների հանրային խնդիրներին նվիրված մրցույթի ժյուրիի անդամ

2010 թ. Մայքրոսոֆթ միջազգային ընկերության  անցկացրած նորարար ուսուցիչների մրցույթի մասնակցություն «Թրաֆիքինգ, մարդկանց շահագործում» թեմայի նորարար մեթոդներով ներկայացում: Դասը՝ ընկերության կայքէջում

2010 թ. «Հասարակագիտություն. ակտիվ մեթոդներ» դասընթաց

2010 թ. «Թրաֆիքինգ, մարդկանց շահագործում» թեմային նվիրված սեմինար

2010 թ.  Շիրակացու ճեմարանի՝ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի և ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից կազմակերպված «Սահմանադրություն և իրավունք» մրցույթում ճեմարանի  թիմի ղեկավար, 3-րդ մրցանակ

2010 թ. «Կրթությունն ընդդեմ կոռուպցիայի» եռօրյա սեմինար

2010 թ. Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում անգլերենի երկամսյա դասընթացներ

2005 թ. ՀՀ կենտրոնական  բանկի ուսումնական կենտրոնի անցկացրած տնտեսագիտության ուսուցիչների դասընթացներ

2002 թ.  Conflict Management Group կազմակերպության, Կրթությամբ զարգացման ակադեմիայի և Հայաստանի պատանեկան նվոճումներ կազմակերպության կողմից անցկացված  ժողովրդավարության առաջնորդության զարգացման ծրագրի սեինարներ  քաղաքացիական կրթության ուսուցիչների համար

2002 թ.  Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ ՀԿ-ի, ՀՀ ԿԳՆ-ի և ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի կողմից  կազմակերպված  Իրավունք առարկայաշարը դասավանդելու հնգամսյա վերապատրաստում

2001 թ. «Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամի կազմակերպած «Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջոցով» ծրագրի վերապատրաստման դասընթացներ

1999 թ.  ԱՄՆ-ում՝ Կալիֆոռնիայում և Վաշինգտոնում, «Քաղաքացիական կրթությունը միջնակարգ դպրոցներում» ծրագրի վերապատրաստում

1997 թ. Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ  կազմակերպւթյան կողմից անցկացված կիրառական տնտեսագիտութան վերապատրաստման  ծրագիր, դասավանդելու թույլտվություն

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրթության կառավարում, արդի հայերենի խնդիրները, քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը, ֆինանսական և ձեռնարկատիրական կրթություն

Գիտական աշխատություններ և հրատարակություններ

Լեզուն որպես հասարակագիտական իրողությունները արտացոլող միջոց

Վարդանյան Գայանե Նորիկի,  , Երևան, Տիգրան Բաբայան  Fast-Print, 2016

Վարդանյան Գայանե Նորիկի (համահեղինակ),  Հումանիտար ոլորտը ժողովրդավարության դասավանդման գործընթացում, Երևան, Տիգրան Բաբայան  Fast-Print, 2016

2003-2008 թթ.  «Արդի հայերենի խոսակցական լեզվի բառապաշարը, 2007 թ.

«Տնտեսագիտություն դասագրքի» սրբագրիչ, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017

2001-2002 թթ. «Կրթություն» թերթ, «Քաղաքացիական կրթություն» ամսագիր հոդվածներ իրավունքի և քաղաքացիական կրթության վերաբերյալ

Քաղաքացիական կրթություն, ուսուցչի ձեռնարկ (համահեղինակություն), Երևան, 2005

Տնտեսագիտության խնդիրների ժողովածու  (համահեղինակություն), Երևան, 2005

Գայանե. Վարդանյան, Բարդ բառերի և դարձվածքների կիրառությունը խոսակցական լեզվում, Կանթեղ գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2004

Գ. Ն. Վարդանյան, Արդի հայերենի խոսակցական լեզվի մի քանի առանձնահատկություններ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2004

Գ. Ն. Վարդանյան, Դարձվածքները արդի հայերենի խոսակցական լեզվում,  Էջմիածին պաշտոնական ամսագիր, Էջմիածին, 2005

Համաշխարհային գործարար բարոյագիտություն (համահեղինակություն), Երևան, 2008

Գայանե Վարդանյան, Դարձյալ մայրենիի անաղարտության մասին, Տաճար գրական-գեղարվեստական, կրթամշակութային, ուսումնագիտական հանդես, Երևան, 2008, նոյեմբեր-դեկտեմբեր

Գայանե Վարդանյան, Դարձյալ մայրենիի անաղարտության մասին, Տաճար գրական-գեղարվեստական, կրթամշակութային, ուսումնագիտական հանդես, Երևան, 2009, հունվար-փետրվար

Գայանե Վարդանյան, Հայերի ցեղասպանությունը մնալու է մարդկության ամենաամոթալի և հայ ժողովրդի պատմության ամենաողբերջական էջը, Տաճար գրական-գեղարվեստական, կրթամշակութային, ուսումնագիտական հանդես, Երևան, 2009, մարտ-ապրիլ

Հայ ոսկերիչների միության քառալեզու պաշտոնական ամսագրի հայերեն տարբերակի խմբագիր, տպագրվել է ամսագրի 4 համար, Մոսկվա, 2011-2012

Վոլֆգանգ Գուստ, Հայերի ցեղասպանությունը, 1915-1916 (սրբագրում),  Երևան, 2008

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ռուզաննա Սարիբեկյան

Ռուզաննա Սարիբեկյան

Կրթություն

1981-1986 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրական ֆակուլտետ

Վերապատրաստումներ

2016թ. –Մեդիագրագիտության վերապատրաստումներ

2014թ.- <<Новая экономическая география: теория и практика>> (72 академ. часа)

2011թ.- Ավագ դպրոցի ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար իրականացված վերապատրաստման դասընթաց <<Աշխարհագրություն>>-ից

2009թ.- Using ICT as a New Teaching and Learning Tool

2007թ.- Նոր մեթոդների և գնահատման համակարգի վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացներ

2007թ.- ՀՀ կենտրոնական բանկի պատվերով <<Ֆինանսաբանկային քոլեջ>> Հիմնադրամի Անձնակազմի և կարիերայի զարգացման կենտրոնի կողմից կազմակերպված  <<Տնտեսագիտություն. տեսություն և կիրառություն>> վերապատրաստման դասընթաց (24 ժամ)

2005թ.- <<Տնտեսագիտությոան ուսուցիչների վերապատրաստում. երկրորդ մակարդակ>> սեմինար

2005թ.- <<Ինֆորմատիկայի գծով որակավորման բարձրացման>> դասընթացի վերապատրաստում

2004թ. -<<Հայոց եկեղեցու պատմություն>> առարկայի վերապատրաստման դասընթացներ

2003թ. Վերապատրաստման դասընթացներ <<Աշխարհագրություն>> առարկայից

2002թ.<<Կիրառական տնտեսագիտություն>> առարկայի վերապատրաստման դասընթացներ

2002թ.- <<Մարդու իրավունքներ>> <<Քաղաքացիական կրթություն>> <<Պետության և իրավունքի հիմունքներ>>  առարկաների վերապատրաստման դասընթացներ

1997թ.- Վերապատրաստման դասընթացներ <<Աշխարհագրություն>> առարկայից

1989թ.-Վերապատրաստման դասընթացներ <<Աշխարհագրություն>> առարկայից

Գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ

2015թ.ից- <<Շիրակացու ճեմարան>> միջազգային գիտակրթական համալիրում` ուսուցչուհի

1995թ.ից Երևանի թիվ 159 ավագ դպրոցում` ուսուցչուհի

1988-1995թթ.- Երևանի թիվ 181 միջնակարգ դպրոցում` ուսուցչուհի

1986-1988թթ. -АрмГИИГИС ինսիտուտում`քարտեզագիր- ինժեներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրթության կառավարում, տնտեսագիտություն, քաղաքացիական հասարակության ձևավորում

Գիտական աշխատություններ

 

Լեզուներ
ռուսերեն, ֆրանսերեն

Կարեն Գասպարյան

Կարեն Գասպարյան

Կրթություն
2006 – 2016 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, համաշխարհային պատմության ամբիոն` հայցորդ:
2002 — 2004 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա:
1995 — 1999 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ:
1994 — 1997 թթ. Անկախ միջազգային էկոլոգոքաղաքագիտական համալսարան, բակալավրիատ:

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2017 թ. մինչ օրս Շիրակացու ճեմարան կրտակրթական կենտրոնի հասարակական գիտությունների ամբիոնի ուսուցիչ

2010 թ. սեպտեմբերից ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի Համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս
2004 — 2007 թթ. «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի Մշակութային արժեքների և հավաքածուների կառավարման ու զարգացման բաժնի վարիչ:
2004 թ. «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի Գիտամեթոդական աշխատանքների և ցուցադրությունների կազմակերպման բաժնի գիտական աշխատող:
2001 — 2002 թթ. Երևանի թիվ 153 միջնակարգ դպրոցում` պատմության ուսուցիչ:

Կարդացվող դասընթացներ
Նոր պատմություն,
Պառլամենտարիզմի պատմություն

Համընդհանուր խաղաղության պահպանման հիմնահարցը Եվրոպայում Նոր ժամանակաշրջանում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Վեստֆալի, Վիեննայի, Վերսալի աշխարհակարգային համակարգերի ձևավորման հիննախնդիրները

 

Գիտական աշխատություններ

 

ԱՄՆ արտաքին քաղաքականությունը Առաջին Համաշ­խար­հա­յին պա­­տե­­րազմի տարիներին. 1914-1917 թթ.։

2016|Դասախոսությու­նների նյու­­թեր

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 40 էջ

Կարեն Յուրիկի Գասպարյան

 

Միջազգային հարաբերություն­ների վերակառուցման ամերիկ­յան փորձը (Վուդրո Վիլսոնի «14 կետերը»)

2016|Հետազոտական գրքույկ

Երևան, «ԳԻՐ» ՍՊԸ, 2016, 44 էջ

Կարեն Յուրիկի Գասպարյան

 

 

Հետպատերազմյան խաղաղությունը և Վուդրո Վիլսոնի «14 կետերը»

 2015 | Հոդված
Ակունք, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,  2015, էջ 27-34

Կարեն Յուրիկի Գասպարյան

 

Ազգերի լիգայի կանոնադրության քննարկումը և մերժումը Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսում (1919 թ. փետրվար-1920 թ. մարտ)

2014 | Հոդված
Ակունք, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,  2014, էջ 23-30

Կարեն Յուրիկի Գասպարյան

 

 

Համընդհանուր խաղաղության պահպանման հայեցակարգը Վեստֆալի և Վիեննայի համակարգերում

2013 |Հոդված
Պատմության հարցեր-2, Տարեգիրք/ Խմբ.՝ Ա. Ստեփանյան, Երևան, <<Զանգակ>>, 2013, էջ 65-71

Կարեն Յուրիկի Գասպարյան

 

Սրբազան դաշինքը և Ազգերի լիգան (համեմատական վերլուծություն)

2009 | Հոդված
Հովհ. Թումանյանի անվան ՎՊՄԻ, Հանրապետական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր, նվիրված  Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հիմնադրման քառասնամյակին, Վանաձոր, <<ՍԻՄ տպագրատուն>>, 2009, էջ 89-97

Կարեն Յուրիկի Գասպարյան

 

 

ԱՄՆ-ի <<խաղաղարար>> չեզոքությունը Առաջին աշխարհամարտի սկզբին

2009 | Հոդված

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40-ամյակին, պրակ I, Ստեփանակերտ, <<Դիզակ պլյուս>>, 2009, էջ 237-238

Կարեն Յուրիկի Գասպարյան

 

Վուդրո Վիլսոնը և Ազգերի լիգայի ստեղծումը.

2009 | Հոդված

<<Կանթեղ>> գիտական հոդվածների ժողովածու, 2(39), Երևան, <<Ասողիկ>>, 2009, էջ 205-215

Կարեն Յուրիկի Գասպարյան

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, Անգլերեն

Թեհմինե Տոնոյան

Թեհմինե Տոնոյան

Կրթություն

2004-2006թթ. Երևանի Տնտեսագիտական Ինստիտուտ`Ֆինանսներ և վարկ ֆակուլտետ, տնտեսագիտության մագիստրոսի աստիճան

1993-1998թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի Աշխարհագրության       ֆակուլտետ` աշխարհագետի և աշխարհագրության ուսուցչի որակավորում

Վերապատրաստումներ 

2017թ.  Միջազգային բակալավրիատի ԱՊՀ երկրների 11-րդ ամենամյա համաժողով, Երևան

2016թ.  Sertificate, Մեդիագրագիտության վերապատրաստման դասընթաց, Երևան

2016թ.  Sertificate, Տարբեր ռեսուրսներից օգտվելու հմտությունների ձևավորում, MLA հմտությունների զարգացում, Երևան

2015 թ. Sertificate, ՄԲ հմտությունների զարգացում, Ֆինլանդիայի Օուլուի Համալսարանի ներկայացուցիչ Վեսսա Մատիի կողմից կազմակերպված աշխատաժողով(A Capacity building seminar organized by the Universityof Oulu,Faculty of education, Finland). Երևան

2014թ.  Sertificate, <<Միջազգային բակալավրիատի միջին դպրոցի ծրագրերի նպատակները, պլանավորում և գնահատում>>, Երևան

2013г.  Диплом, Участвовала в конференции по теме: <<Миссия IB:воспитание межкультурного понимания>>, Санкт-Петербург

2012   Sertificate, Took part in the subject sessions for: Head of School/IB coordinators: Implementining the Middle Years Programme curriculum(category I) Dubai, Unaited Arab Emirates

2012թ. Sertificate, Միջազգային Բակալավրիատի Միջին դպրոցի ծրագրի ներածական դասընթաց ՙTook part in the subject seassions for: Understanding of the MYP Introductoryՙ, Երևան

2012թ. Վկայական, <<Միջազգային բակալավրիատի միջին դպրոցի ծրագրերի նպատակները, պլանավորում և գնահատում>> /կատեգորիա 1/, Դիլիջան
2011թ. Վկայական, <<Ուսուցման ժամանակակից մոտեցումներ և ռազմավարություններ>> 44  ժամյա դասընթաց, Երևան

2011թ. Վկայական, Ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար իրականացված վերապատրաստման դասընթաց <<Աշխարհագրություն>>-ից, Երևան

2009թ.  Տեղեկանք, <<ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցերով>> դասընթացներ, Երևան

2004թ. Վկայական, Ինֆորմատիկայի գծով որակավորման բարձրացման դասընթաց, Երևան

1998թ.  Վկայական, Ներճեմարանական մոթոդական բոլոր վերապատրաստումներին և սեմինարներին, Երևան

1998թ.  Վկայական, Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված ծրագիր՝ Պահեստայի բուժքրոջ որակավորում, Երևան

Աշխատանքային գործունեություն

2014թ.-ից մինչ օրս, Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան, Կարգապահական Խորհրդի ղեկավար, աշխարհագրության ուսուցիչ

2014-2016թթ. Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան, Աշխարհագրության ամբիոնի վարիչ

2012-2014թթ. Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան, Հիմնական դպրոցի տնօրեն

2012թ.  Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան, Ավագ դպրոցի տնօրեն

2007թ.  Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան, Աշխարհագրության ամբիոնի վարիչ

1999-2004թթ. Առևտրի Պետական Քոլեջ, տնտեսական աշխարհագրություն, տնտեսագիտության հիմունքներ առարկաների դասախոս

1999թ.-ից  Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան, աշխարհագրության ուսուցիչ

Պարգևատրում

2016թ.  Դափնեկիր,<<Շիրակացու օրեր>>  23-րդ փառատոն, Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի կողմից

2016թ.  Շնորհակալագիր, <<Անհատական նախագիծ>>՝ ղեկավարման պատասխանատու աշխատանքի իրականացման և համագործակցության համար, Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի կողմից

2015թ. Դափնեկիր, <<Շիրակացու օրեր>>  22-րդ փառատոն , Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի կողմից

2013-2014թթ. Պատվոգիր, <<Մանկավարժական բեղմանավոր աշխատանքի և սերնդակրթության գործում ունեցած մեծ ավանդի համար>>՝ Նոր Նորքի վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից

2011թ. Պատվոգիր, <<Շիրակացու օրեր>>  փառատոն՝<<Գլոբուս>> մրցույթ-փառատոնի կազմակերպում,  Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի կողմից

2010թ. Պատվոգիր, <<Շիրակացու օրեր>>  փառատոնին ակտիվորեն մասնակցելու համար, Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի կողմից

2008-2009թթ. Պատվոգիր, Հետազոտական և ստեղծագործական գործունեության մասին վկայող ուսուցչի թղթապանակի մրցույթում  հաղթող ճանաչվելու համար, Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի կողմից

2009թ. Մեդալ, <<Անբասիր ծառայությունների համար>>, պարգևատրվել է Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի տնօրենության կողմից

2009թ. Պատվոգիր, <<Շիրակացու օրեր>>  փառատոն՝ <<Աշխարհն այսօր>> ցերեկույթը կազմակերպելու համար, Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի կողմից

2008թ. Պատվոգիր, <<Շիրակացու օրեր>>  փառատոն՝<<Մտքի հորիզոն>> վիկտորինա կազմակերպելու համար, Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի կողմից

2003թ. Պատվոգիր, <<Շիրակացու օրեր>>  փառատոն՝<<Գործարար հաղորդակցություն>> զեկույց ներկայացնելու համար, Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի կողմից

Գիտական գործունեություն

Հոդված՝  Ֆիզիկական աշխարհագրության դասավանդման հիմնախնդիրները, էջ 114-115

ԲՆԱԳԵՏ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ II ԿՐԹԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ, Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2009

Ուսումնամեթոդական միջոցառումների, սեմինարների կազմակերպում, անհատական նախագծերի ղեկավարում:
Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ

MS Office (Word, Excel, Access, Power Point), Internet

Հայկ Բալասանյան

Հայկ Բալասանյան

Կրթություն
2005 — 2007թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի հնագիտության ամբիոնի ասպիրանտ
2002 — 2004 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մագիստրատուրա,
1998 — 2002 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Վերապատրաստումներ

2012թ. <<Կրթության ազգային ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ի կողմից հանրակրթական ուսումնական հաստատության ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար իրականացրած վերապատրաստման դասընթաց, հանրակրթական ուսումնական հաստատության ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման վկայական (N 3657):

 

Ատենախոսության թեմա՝
Գիտական թեմա` <<Պահլավունիները և նրանց շինարարական գործունեությունը 10-13-րդ դարերում>>

Աշխատանքային փորձ

2005-2007թթ.  ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի և ԳԱԱ հնագիտության ինստիտուտի արշավախմբի անդամ։

2005 թ-ից <<Շիրակացու ճեմարան>><< միջազգային գիտակրթական համալիրում>> պատմության ուսուցիչ
2004թ․Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի <<Իմաստասեր>> վարժարանում պատմության

Ուսուցիչ

 

Պարգևներ

2008թ. <<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան>>-ի`<<Անբասիր ծառայությունների համար>> մեդալով:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայոց և համաշխարհային պատմություն, մանկավարժություն, հոգեբանություն,  հնագիտություն, ճարտարապետություն, վիմագրություն, ազգագրություն, արվեստ իրավագիտություն, քաղաքականություն, ռազմագիտություն,  տնտեսագիտություն տուրիզմ և սպորտ:

Գիտական աշխատություններ

 1. Պաhլավունիները որպես Կամսարականների հետնորդներ, <<Էջմիածին>>, 2007թ.

N   Ա, էջ  44-52:

 1. Մարմաշենի ճարտարապետական համալիրը և վիմագրերը, <<Էջմիածին>>, 2008թ.

N   Զ-Է, էջ 118-126

 1. Վահրամաբերդը որպես Մարմաշեն քաղաքի միջնաբերդ <<Կանթեղ>> գիտական

հոդվածների ժողովածու, գիրք 3(36),Երևան, 2008, էջ 154-160:

 1. Պահլավունիները որպես ռազմապաշտպանական կառույցների մեկենաս-

շինարարներ, Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի գիտական հոդվածների

ժողովածու, Երևան, 2010, թիվ 4, էջ 64-95:

 

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն

Գագիկ Հովակիմյան

Գագիկ Հովակիմյան

Կրթություն

1976-1980 թթ. Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի պատմա- աշխարհագրական ֆակուլտետը

1980-1984 թթ. Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրան

Վերապատրաստումներ

2012 թ. Երևան, Պատմության եվրոպական ասոցիացիա, պատմության և մշակույթի դասավանդման մեթոդներ գիտագործնական սեմինար

2015թ. ԿԱԻ պատմության ուսուցիչների վերապատրաստում

Գիտական աստիճան, կոչում

ՊԳԹ (1990թ.)

Դոցենտ (2004թ.)

Գիտական թեմա. <<Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում (1970-1980թթ.)>>

Աշխատանքային փորձ

1980-1999թթ. ՀԽՍՀ Աբովյանի շրջանի Գողթի միջնակարգ դպրոց. Պատմության և հասրակագիտության ուսուցիչ

1985-1991թթ. ՀԽՍՀ Աբովյանի շրջանի Գողթի միջնակարգ դպրոց. Դաստտիարակչական գծով տնօրենի տեղակալ

1991-1999թթ. ՀԽՍՀ Աբովյանի շրջանի Գողթ միջնակարգ դպրոց. Տնօրեն

1999թ- ից Ա. Շիրակացու անվան ճեմարան. Պատմության ուսուցիչ

2000-2013թթ. Ա. Շիրակացու անվան ճեմարան. Հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչ

2000-2006թթ. Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ. Հայոց պատմության ավագ դասախոս

2004-2006թթ. Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ. Հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի պատմության և փիլիսոփայության ցիկլի պետ

2006թ-ից ՀԱԱՀ հայոց պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն. Հայոց պատմության դոցենտ

2012թ-ից Հայաստանում Ֆրանսիական Համալսարան. Հասարակագիտության դասախոս

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

ԲՈւՀ-ական կրթություն, Հայոց պատմություն, Ռազմական կրթություն

Գիտական աշխատանքներ

Վերածնման քննաշրջան. Քաղաքական զրուցակից. ՀԿԿ կենտկոմի հանդես, 1990 հ.4: Սովորողների աշխատանքային դաստիարակությունը, Խորհրդային մանկավարժ,ՀԽՍՀ ժողովրդական կրթության նախարարության ամսագիր, 1990:

Հայոց պատմություն. Ուսումնամեթոդական ուղեցույց, ՀՀ ՊՆ Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ,Երևան, 2004:

Երկրորդ աշխարհամաևտում ֆաշիզմի դեմ հաղթանակի պատմական նշանկությունը: Հայ ժողովրդի մասնակցությունը պատերազմին, ՀՀ ՊՆ Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի դասախոսական 6–րդ գիտաժողովի թեզիսներ,Երևան 2005:

Հայոց պատմության դերը հայկական բանակի ռազմահայրենասիրական, քաղաքա-

կան, աշխարհայացքային հիմնախնդիրների լուծման տեսանկյունից, ՀՀ ՊՆ Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի դասախոսական 6-րդ գիտաժողովի թեզիսներ, Երևան, 2005:

Հայաստանը ռազմական կրթության ստեղծման ճանապարհին, Բամբեր Հայաստանի արխիվների, գիտահանրամատչելի հանդես, հ 2, 2004:

Ռազմական կրթության համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում, գիտական հոդվածների ժողովածու, Նվիրված ճեմարանի 20- ամյա հոբելյանին, Երևան, 2012:

Հումանիտար ոլորտը ժողովրդավարության դասավանդման գործընթացում,

Հասարակագիրության դասավանդման խնդիրները ԲՈւՀ-ում և դպրոցում, հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2016:

Լեզուներ

Ռուսերեն, Գերմաներեն