Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն. 2017թ., 3-րդ եռամսյակ:

10-10-17

Sorry, this entry is only available in Armenian.

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն. 2017թ., 3-րդ եռամսյակ: