Welcome

Shirakatsy Lyceum is an educational institution that provides general education correspondent to international standards. It’s the one in Armenia that’s both a member of IBO (International Baccalaureate Organization) and Round Square.


Academic Calendar of “Shirakatsy Lyceum”

Academic year 2017-2018

 

 


The International Baccalaureate® (IB) Diploma Programme (DP).

The Lyceum is the only school in Armenia authorised to run all three International Baccalaureate Programmes – Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), and Diploma Programme (DP), which will offer the opportunity for students to grow within the full IB academic spectrum. The Diploma Programme is intended for students both in Armenia and around the world, who have completed the 10th or 11th grades. The programme lasts 2 years (based on the RA Ministry of Education’s September 18, 2014 decision), and is conducted entirely in English. Admitted students will also be able to receive the RA Certificate (Attestate) of Complete Secondary General Education. DP (Diploma program) students of the Lyceum have the opportunity to enter and study at more than 2000 universities in the world without any entrance examinations. DP learners study all their subjects and take all their examinations in English.
<<read more>>


 

Round Square Member (a worldwide network of innovative schools)

Round Square is a worldwide association of schools on five continents sharing unique and ambitious goals. Students attending Round Square schools make a strong commitment, beyond academic excellence, to personal development and responsibility.   <<read more>>

 

Queen+attends+Round+Square+International+Conference+QAE2SLkhwK6l

DP
Միջազգային Բակալավրիատի ծրագիր
Միջազգային Բակալավրիատի բոլոր երեք՝ տարրական, միջին և ավագ դպրոցների ծրագրերով հավաստագրված Հայաստանի միակ կրթահամալիր Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանը հայտարարում է ընդունելություն 2016-2017 ուստարվա Միջազգային Բակալավրիատի Դիպլոմային ծրագրում սովորելու համար:

<<read more>>

 

 

«Նոր սերունդը» ամսագիր

«Նոր սերունդը» Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի, ճեմարանի սաների ինքնակառավարման խորհրդի, «Ճեմարանականների միություն» ՀԿ ամսագիրն է:
2016-ի անդրանիկ համարը արդեն լույս է տեսել:Միջազգային բակալավրիատի առաջին Կրտսեր Դպրոցի հաջող իրականացված Ստուգատեսի, ճեմարանականների անհատական ու համայնքային նախագծերի, Չարենցյան «Շիրակացու օրերի» , «Ռաունդ Սքուերի»՝ մեզ միավորող իդեալների մասին հոդվածները կարող եք կարդալ նաև առցանց՝ <<այստեղ>>

%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80

 

pokrik chemaranakan
<<Փոքրիկ Ճեմարանական>> մանկակրթարանի դռները բաց են 2-5 տարեկան բոլոր փոքրիկների համար:

Մանկակրթարան առավելություններ`

· Նախապատրաստում Միջազգային բակալավրիատի PYP (the International Baccalaureate Primary Years Programme) ծրագրով սովորելուն
· Տեղափոխություն տնից մանկակրթարան և մանկակրթարանից տուն
· Հագեցած առօրյա, լողի պարապունքներ
· Երեխաների զարգացման համար անհրաժեշտ պայմաններ և միջավայր