(Armenian) Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն. 1-ին եռամսյակ:

04-05-17

Sorry, this entry is only available in Armenian.

(Armenian) Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն. 1-ին եռամսյակ: