Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն. 2017թ., 2-րդ եռամսյակ:

19-07-17