Անհրաժեշտ պարագաների ցանկ

13-07-21

Հարգելի՛ բարեկամ

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հաջորդ ուստարում սաներին անհրաժեշտ դասագրքերի ցուցակը: Նշված դասագրքերի մի մասը տրամադրվում է մեկ ուսումնական տարով և վարձակալության սկզբունքով:
Այն դասագրքերը, որոնք ճեմարանի գրադարանային ֆոնդում բացակայում են, համաձայն պայմանագրի, ձեռք են բերում ծնողները:

 

Գրադարանային ֆոնդում ոչ բավարար քանակով գտնվող դասագրքերը խմբերին տրվում են հավասարաչափ քանակներով: Միայն ընթերցասրահում առկա դասագրքերից սաները կարող են օգտվել ընթերցասրահում կամ կարող են այն գնել:

 

Անհրաժեշտ գրքերի և պարագաների ցանկին յուրաքանչյուր դասարանի համար կարող եք ծանոթանալ ստորև՝

5-րդ դասարան 

6-րդ դասարան

7-րդ դասարան

8-րդ դասարան

9-րդ դասարան

10-րդ դասարան

Անհրաժեշտ պարագաների ցանկ