Արտաուսումնական պարապմունքի նպատակն է՝ 1․  Խթանել առողջ ապրելակերպի ամրապնդմանը 2․  Սկսնակ մարզիկներին ծանոթացնել բասկետբոլի էլեմենտներին՝ գնդակի վարում, գնդակի փոխանցում և այլն։ 3․  Զարգացնել սաների ֆիզիկական որակները, ինչպիսիք են արագությունը, դիմացկանությունը, ճկունությունը, ճարպկությունը: 3․  Բարելավվել սաների բարոյահոգեբանական վիճակը: 4.Պպատրաստել նրանց ներդպրոցական և համայնքային բասկետբոլային մրցաշարերին: