• Ակումբի նպատակը՝ 
 • ձևավորել և զարգացնել սաների մտավոր կարողությունները․
 • ձևավորել և զարգացնել սաների ինքնակազմակերպման և ինքնուրույն գործունեության կարողություններ և հմտություններ․
 • զարգացնել սաների ուշադրությունը, երևակայությունը, կամքի ուժը, աշխատասիրությունը, նպատակասլացությունը, համբերությունը, հիշողությունը․
 • բացահայտել շախմատային օժտվածությամբ երեխաների․
 • ապահովել մասնակցություն որակավորման մրցաշարերի․
 • դառնալ կարգային շախմատիստ․


 •  
 • Ակումբի կրթական հիմնական խնդիրները՝
 • ծանոթացնել ուսումնական ծրագրով նախատեսված բոլոր թեմաների հետ․
 • զարգացնել ձեռք բերած գիտելիքները ուսումնական խաղերի ժամանակ․
 • սաների ինքնուրույն աշխատանքներին խթանել որպես ստեղծագործող անհատներ․
 • ստեղծել մրցակային դաշտ ուսումնական խաղերի ժամանակ․
 • ստեղծել սաների համար ներխմբային մրացաշարեր․
 • կազմակերպել ընկերական հանդիպումներ այլ դպրոցների երեխաների հետ․ • Ակումբի ուսումնական գործընթացը սաներին հնարավորություն է ընձեռելու՝
 • ստացած գիտելիքները կիրառել խաղատախտակի առջև․
 • կիրառելով բոլոր մարտավարական հնարքները հասնել հաղթանակի․
 • ստացած պարտություններից կարողանալ ճիշտ վերլուծություններ կատարել․
 • կարողանալ մրցաշարերում լինել մրցանակակիրներ․
 • ձեռք բերել ուժեղ մրցակիցներ․


 • Արժեքային համակարգ՝
 • գիտակցի և արժևորի շախմատի դերը երևակայության տրամաբանական մտածողության, կամային որակների, դժվարին իրավիճակներում կողմնորոշվելու ու կարողությունների ձևավորման  և զարգացման գործում․
 • գնահատի արդարությունն ու ազնվությունը․
 • կարևորի ուշադիր և կենտրոնացված աշխատանքը․
 • գիտակցի համագործակցված աշխատանքի կարևորությունը․

 • Շախմատի մարզիչ՝ առաջին կարգային շախմատիստուհի՝
 • Նելլի Փիլոսյան