Ֆիթնես  խմբակի նպատակն է կերտել մարմինը՝ հատուկ մշակված ֆիզիկական վարժությունների, չափավոր ծանրաբեռնվածության, ճիշտ սննդակարգի և անհրաժեշտ հանգստի միջոցով: Ֆիթնեսի միջոցով բարձրանում է ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակը, զարգանում շարժողական ընդունակությունները՝ ուժ, ճկունոթյուն, ճարպկություն, դիմացկունություն, հավասարակշռություն, արագաշարժություն:  Ֆիթնեսը նվազեցնում է սթրեսը և բացասական մտքերը,  Ամենօրյա արդյունքների հիմքում ձեռք է բերվում ինքնավստահություն,  Զարգացնում է համբերություն և աշխատասիրություն, . Տալիս է ավելի շատ էներգիա: Լիանա Կոբալյան