Ֆիզիկական  կրթություն   և  Ֆուտզալ  մարզաձևի  նպատակը  և  խնդրիրներն  են   - Ձևավորել  գիտելիքներ  ֆիզիկական կրթության  և  ֆուտբոլ  մարզաձևի  մասին - Մշակել  շարժողական  հմտություններ  -Տիրապետել   խաղին,  տեխնիկական  և  տակտիկական  հնարքներին:    Նպատակի  իրականացումը   ենթադրում է  հետևյալ  խնդիրների  լուծումը.  - Սովորողների  առողջության   ամրապնդում    -Ներդաշնակ  ֆիզիկական   զարգացման  ապահովում   -Շարժողական  հմտությունների   զարգացում  -Բարոյական    բարձր   հատկությունների  դաստիրակում: Մարզումների որակը բարձրացնելու նպատակով նախատեսվում է հանդիպումներ բարձրակարգ մարզիչների և մարզիկների հետ՝ փորձի փողանակման և վարպետության դասեր անցկացնելու նպատակով, ինչպես նաև ընկերական հանդիպումներ տարբեր ակումբների տարիքակիցների հետ։ 

Լևոն Ղազարյան