Բարի գալուստ, Ավագ դպրոց

Ճեմարանի Ավագ դպրոցում (11-12-րդ դասարաններ) սովորողների կրթական գործընթացը կազմակերպվում է երկու՝ Հեղինակային և Միջազգային Բակալավրիատի Դիպլոմային ծրագրերով:

Ուսումնական գործընթացի անբաժան մաս են կազմում.  արտաուսումնական տարաբնույթ միջոցառումները (համերգներ, անվանի մարդկանց հետ հանդիպումներ, դասընթացներ, սեմինարներ, այցելություններ տարբեր կազմակերպություններ՝ մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով), կամավորական աշխատանքը, սովորողների խորհուրդի գործունեությունը (յուրաքանչյուր տարի ձևավորվում է ավագ դպրոցի սովորողների խորհուրդ, և ժողովրդավարական սկզբունքներով ընտրվում են խորհուրդի համանախագահներ: Խորհուրդը ակտիվորեն մասնակցում է ճեմարանական գործընթացներին), փոխանակման տարբեր ծրագրերը, միջազգային կոնֆերանսներին մասնակցությունը:

Ավելին

Վերջին զանգ 2021