Հարցեր, որոնք կարող են հետաքրքրել յուրաքանչյուր ծնողի…

Շիրակացու ճեմարանի կրտսեր դպրոցը Միջազգային Բակալավրիատի (ՄԲ) կազմակերպության հավաստագրված դպրոց է և իրականացնում է ՄԲ Կրտսեր դպրոցի ծրագիր (IB PYP)

Ի՞նչ է Միգազգային Բակալավրիատի Կազմակերպությունը (International Baccalaureate Organization):

· ՄԲԿ-ն շահույթ չհետապնդող և ոչ կառավարական կրթական կազմակերպություն է: Հիմնադրվել է 1968 թվականին, Ժնևում (Շվեյցարիա):

· Կառավարվում է խորհրդի 16 անդամների կողմից և ֆինանսավորվում է ՄԲ դպրոցներից,

վերապատրաստումներից, հրատարակություններից ստացած վճարներով:

· ՄԲԿ-ն առաջարկում է միջազգային կրթության եռաստիճան ծրագրեր.

 Դիպլոմային ծրագիր (ԴԾ`17 - 18 տարեկան սովորողների համար),

 Միջին դպրոցի ծրագիր (ՄԴԾ`11 - 16 տարեկան սովորողների համար),

 Կրտսեր դպրոցի ծրագիր (ԿԴԾ` 3 - 12 տարեկան սովորողների համար):

· Այս պահին աշխարհի 159 երկրների 5500-ից ավել հավաստագրված ՄԲ դպրոցներում ուսանում են 1105000-ից ավելի սովորողներ:

Ե՞րբ և ինչու՞ է ստեղծվել ՄԲԿ-ն:

1948 թվականին Մարի Սերես Մաուրետը առաջարկեց մի համակարգ, որը կոչված էր դառնալու ՄԲԿ-ի Դիպլոմային ծրագիր, երբ նա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատվերով գրեց «Արդյոք կա որևէ ճանապարհ խաղաղության ուսուցման համար» ձեռնարկը:

1960-ական թվականների կեսերին Ժնևի Միջազգային դպրոցի մի խումբ ուսուցիչներ ստեղծեցին Միջազգային դպրոցների դիտարկման սինդիկատը (տեղեկատվական կենտրոն), որը հետագայում կոչված էր դառնալու Միջազգային Բակալավրիատի Կազմակերպություն (ՄԲԿ):

ՄԲ առաքելությունն է`

ձևավորել և զարգացնել հետաքրքրասեր, բանիմաց և հոգատար երիտասարդներ, ստեղծել ավելի լավ ու ավելի խաղաղ աշխարհ` միջմշակութային փոխըմբռնման և հարգանքի միջոցով:

Այսօր ՄԲ-ն համագործակցում է կառավարությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ` միջազգային կրթությունը խթանող ծրագրերի կատարելագործման և դրանց անաչառ գնահատման նպատակով: ՄԲ-ն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և Եվրախորհրդի խորհրդատվական կազմակերպություն է:

Ի՞նչ է ՄԲ Կրտսեր Դպրոցի Ծրագիրը (ԿԴԾ):

Անկախ գտնվելու վայրից, ընդգրկումից կամ կազմակերպման ձևից` ՄԲ Կրտսեր Դպրոցի Ծրագրի (ԿԴԾ) նպատակը միջազգային հայացքների տեր մարդ դաստիարակելն է:

«Միջազգային հայացքների տեր» մարդու ձևավորումը ԿԴԾ-ի շրջանակներում տեղի է ունենում «Սովորողի նկարագրի» ձևավորման միջոցով:

Ի՞նչ է «Սովորողի նկարագիրը»(IB Learner Profile):

«Սովորողի նկարագրի» մեջ ներառված են կարևոր նշանակություն ունեցող հատկանիշներ (որակներ), որոնք անհրաժեշտ են ամբողջ աշխարհում համարձակ, ակտիվ և գործունյա քաղաքացիներ կերտելու համար:

Այդ հատկանիշներն են`

· Հետազոտող. Ես հետաքրքրասեր եմ և գիտեմ, թե ինչպես կարելի է գտնել ինձ հետաքրքրող շատ հարցերի պատասխանները: Ես սիրում եմ սովորել:

· Մտածող. Ես օգտագործում եմ մտածելու իմ հմտությունները, որպեսզի լավ ընտրություն կատարեմ և խնդիրներ լուծեմ:

· Հաղորդակցվող. Ես հաղորդակցվում եմ մեկից ավելի լեզուներով:

· Համարձակ. Փորձում եմ նոր բաներ, սիրում եմ ուսումնասիրել ու վստահաբար ներկայացնում եմ իմ փորձը:

· Բանիմաց. Ես ուսումնասիրում եմ մեծ գաղափարներ, որոնք կարևոր են: Ես գիտեմ և կարող եմ անել շատ կարևոր բաներ:

· Սկզբունքային. Ես արդար եմ և ազնիվ, կարող եմ ճիշտ որոշումներ կայացնել այն հարցի շուրջ, թե ինձ համար ինչն է ճիշտ կամ սխալ:

· Հոգատար. Ես մտահոգված եմ այլ մարդկանց կարիքներով և զգացմունքներով: Կարծում եմ, որ ուրիշներին օգնելը կարևոր է:

· Լայնախոհ. Ես հեշտությամբ եմ հարմարվում նոր պայմաններին: Ես ողջունում և հարգում եմ այլ մարդկանց տեսակետները և գործունեության ձևերը:

· Հավասարակշռված/ներդաշնակ զարգացած. Որպեսզի առողջ լինեմ, պետք է ապահովեմ մարմնիս և մտքերիս կարիքների հավասարակշռությունը:

· Վերլուծող. Ես մտածում և վերլուծում եմ իմ գործողությունները և ստացված արդյունքները:

Ի՞նչ և ինչպե՞ս է իմ երեխան սովորելու կրտսեր դպրոցում:

Կրտսեր դպրոցում, ղեկավարվելով ՀՀ Հանրակրթության պետական չափորոշչի, Ճեմարանի հեղինակային ծրագրի և ՄԲ ԿԴԾ-ի պահանջներով, մենք հանձն ենք առել ստեղծել հետազոտությունների վրա հիմնված ուսուցում:

Վեց վերառարկայական թեմաներն ապահովում են հետազոտությունների իրականացման և գիտելիքների կառուցման լայն շրջանակ: Ուսուցիչները և սովորողները ղեկավարվում են այդ վերառարկայական թեմաներով` ընտրելով ուսումնասիրությունների համար նախատեսված ուղղությունները: Այս գործընթացի միջոցով սովորողները զարգացնում են շատ կարողություներ և կարևոր հասկացությունների վերաբերյալ իրենց ըմբռնումը, ձեռք են բերում անհրաժեշտ հմտություններ և գիտելիքներ, սովորում են իրականացնել սոցիալական պատասխանատվություն պահանջող գործունեություն:

Ի՞նչ է «Վերառարկայական թեման»:

«Վերառարկայական» բառը ՄԲ-ն կիրառում է նկարագրելու այն ուսումնական կապերը, որոնք առկա են գիտության բոլոր ոլորտներում: Դրանք փոխկապակցված են և կարող են կիրառվել ինչպես ուսումնական առարկաների շրջանակներում, այնպես էլ իրական կյանքում:

Վերառարկայական թեմաներն են`

· Ով ենք մենք

· Որտեղ ենք մենք ժամանակի և տարածության մեջ

· Ինչպես ենք մենք ինքնարտահայտվում

· Ինչպես է աշխատում աշխարհը

· Ինչպես ենք մենք ինքնակազմակերպվում

· Մոլորակը մեր ընդհանուր տունն է

ՄԲ ԿԴ ծրագրի մեջ ներառված հիմնական տարրերն են.

1. Հասկացություններ (Concepts): Դրանք 7 հիմնական հասկացություններ են, որոնք իրենց մեջ բովանդակում են առանցքային հարցեր, որոնք էլ պետք է ուղղորդեն հետազոտության գործընթացը:

Այդ համընդհանուր հասկացությունները հնարավորություն են տալիս ընտրել ուղիներ, որոնցով կարելի է որոշել հետազոտության թեմաները: Դրանք հնարավորություն են տալիս ստեղծել միջառարկայական կապեր: 7 հիմնական հասկացություններն են`

· Ձև` Ի՞նչի է նման:

· Գործառույթ` Ինչպե՞ս է աշխատում:

· Պատճառ` Ինչո՞ւ: Ինչո՞ւ է այսպիսին:

· Փոփոխություն` Ինչպե՞ս է փոխվում:

· Կապ` Ինչպե՞ս է կապված այլ բաների հետ:

· Տեսակետ` Ի՞նչ կարծիքներ կան:

· Պատասխանատվություն` Ինչպիսի՞ն է մեր պատասխանատվությունը:

2. Ուսումնառության մոտեցումներ՝ հմտություններ (Approaches to learning , ATL): 5 խումբ վերառարկայական հմտությունները ձեռք են բերվում հետազոտության վրա հիմնված ուսուցման ընթացքում:

Այդ հմտություններն են`

· Մտածելու

· Սոցիալական

· Հաղորդակցման

· Հետազոտական

· Ինքնակառավարման

3. Գործունակություն՝ Agency, այն բովանդակալից և գիտակցված գործողություններ կատարելու ուժ է և հնարավորություն է տալիս ունենալ ձայնի, ընտրության իրավունք, տեր լինել սեփական արարքներին և ստեղծած աշխատանքներին:

4. Գործողություն՝ Action: Կրտսեր դպրոցում խրախուսվում է սաների` վերլուծելու, տեղեկացված ընտրություն կատարելու և ինքնուրույն գործունեություն ծավալելու կարողությունները, որոնք

օգտակար կլինեն թե՛ իրենց հասակակիցների, թե՛ դպրոցի անձնակազմի և թե՛ ողջ հասարակության համար:

5. Գիտելիք: ԿԴԾ-ն ընդունում է, որ բավականին դժվար է որոշել այն, ինչ պետք է սովորի յուրաքանչյուր աշակերտը միջազգային որևէ միջավայրում և համայնքում: Նախատեսելով հաստատուն ուսումնական պլան` ԿԴԾ-ն առաջ է քաշում թեմաներ կամ գիտելիքի բնագավառներ, որոնք անհրաժեշտ են վերառարկայական 6 թեմաների ուսումնասիրության համար: Ուսուցման այդ գործընթացը սկսվում է վաղ մանկությունից: Վերառարկայական թեմաները (ի հակադրություն դասագրքերի վրա հիմնված ուսուցման) իրենց մեջ ընդգրկում են ուսումնասիրման համար բավականին ընդարձակ ռեսուրսների շրջանակ:

Ի՞նչ է «Հետազոտության թեման»:

ԿԴԾ-ով նախատեսված բոլոր 6 թեմաները լուսաբանվում են յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ողջ ընթացքում` բոլոր առարկաների շրջանակներում (մաթեմատիկա, օտար լեզուներ, Ես և շրջակա աշխարհը և այլն)` սերտ կապ ապահովելով իրական կյանքի և մեզ շրջապատող աշխարհի հետ: Հետազոտության ամեն թեմայի սովորաբար տրամադրվում է 4–6 շաբաթ` ուսումնասիրելով բոլոր հասանելի տեղեկատվական աղբյուրները: Օրինակ, «Մոլորակը մեր ընդհանուր տունն է» վերառարկայական թեմայի շրջանակներում սովորողները պարզում են, թե ինչպես են աշխարհի տարբեր երկրներ օգտագործում, տնօրինում մոլորակի ռեսուրսները: Իրենց իսկ կողմից իրականացված հետազոտության շնորհիվ նրանք պատասխանում են այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք են` «Ինչպե՞ս են այդ ռեսուրսները միավորում ամբողջ աշխարհի մարդկանց» կամ «Ինչպե՞ս են այդ ռեսուրսները փոփոխվում և ի՞նչ նշանակություն ունեն մարդկանց համար»:

Ինչպե՞ս կարող են ծնողներն աջակցել սովորողների ուսումնական գործընթացին:

· Ամենօրյա վերահսկողություն իրականացրեք երեխայի նկատմամբ, որպեսզի իմանաք, թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվել դպրոցում:

· Ցուցաբերեք հետաքրքրվածություն Ձեր երեխաների ձեռքբերումների նկատմամբ:

· Օգնեք երեխային կազմակերպել իր օրը, որ նա գերծանրաբեռնվածություն չզգա:

· Ընդունեք այն, որ դուք կարող եք օգնել Ձեր երեխային մեծ նախագծեր պատրաստելիս, բայց չանեք այդ աշխատանքը նրա փոխարեն: Օրինակ` կարող եք երեխայի համար գտնել և տրամադրել նրան թեմայի վերաբերյալ տեղեկատվություն, փոքրիկ էքսկուրսիա կազմակերպել այդ թեմայով նախագծեր պատրաստելու համար կամ օգնել նրան այդ ամենը ներկայացնել ցուցադրման միջոցով: Դա, համոզված ենք, անսահման հաճույք և հպարտություն կպատճառի Ձեզ, քանի որ աշխատելով միասին` մենք կնպաստենք երեխայի զարգացմանը:

· Որպես կամավոր մասնակցեք ձեր երեխայի դասարանում, դպրոցի գրադարանում, ճաշարանում կազմակերպվող աշխատանքներին:

· Մշտական և բովանդակալից կապ հաստատեք Ձեր և դպրոցի միջև:

Այսպիսով, ո՞րն է այն գրավականը, որ կրտսեր դպրոցում ուսուցումը դարձնում է արդյունավետ:

Կրտսեր դպրոցը սովորողների մի համայնք է և լինելով ՄԲ գաղափարախոսությանը համահունչ և հաշվի առնելով երեխաների բնական հետաքրքրասիրությունը` ուսուցման կենտրոնում տեսնում է հենց երեխաներին:

ՄԲ ԿԴԾ-ի մոդելը համապատասխանում է մեր առջև դրված նպատակներին, քանի որ կրտսեր դպրոցի նպատակն է` ունենալ միջազգային հայացքների տեր մարդ, որն ամբողջ կյանքի ընթացքում ունի շարունակական ուսումնառության կարիք:

Մեր առաքելությունն է`

կերտել ազգային հենքի վրա ձևավորված համամարդկային արժեքներ կրող իսկական մտավորական ու քաղաքացի: