Կրտսեր դպրոցի ծրագիր


«Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրի կրտսեր դպրոցը ստեղծվել է 1998թ. և ուսումնական գործընթացը կազմակերպում է ՀՀ պետական և Միջազգային բակալավրիատի (IB) Կրտսեր դպրոցի (Primary Years Program կամ IB PYP) ինտեգրված կրթական ծրագրով: