Մրցույթ ուսուցչի թափուր աշխատատեղերի համար

02-06-21

Շիրակացու ճեմարանը հայտարարում է մրցույթ ուսուցչի հետևյալ թափուր տեղերի համար՝

 

 • Հայոց լեզու և գրականություն
 • Ռուսաց լեզու
 • Անգլերեն
 • Ֆրանսերեն
 • Գերմաներեն (անգլերենով դասավանդող)
 • Մաթեմատիկա
 • Տնտեսագիտություն (անգլերենով դասավանդող)
 • Քիմիա
 • Ֆիզիկա
 • Կերպարվեստ

Աշխատանքի նկարագրություն

Ուսուցիչը դասավանդում է  ճեմարանի կրտսեր կամ միջին և/կամ ավագ դպրոցներում: Համապատասխան ամբիոնի/մասնախմբի անդամ լինելով՝ մասնակցում է ամբիոնի/մասնախմբի աշխատանքներին` Միջազգային բակալավրիատի պահանջներին համապատասխան առարկայական, միջառարկայական ծրագրերի տեղայնացում, գործընկերների հետ թեմատիկ միավորների մշակում և իրականացում: Գործունեությունը ծավալում է սովորողակենտրոն ուսուցման սկզբունքով, արձանագրում է յուրաքանչյուր սովորողի առանձնահատկությունները, հետաքրքրությունները և կազմակերպում է կրթադաստիարակչական գործունեություն՝ ելակետ ունենալով սովորողի ներդաշնակ զարգացումը:

Պահանջվող գիտելիքներ  և կարողություններ

Ուսուցիչը պետք է հիմնովին տիրապետի դասավանդվող առարկային և սիրի ուսուցչի մասնագիտությունը:

     Պետք է իմանա՝

 • հանրակրթական առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի պահանջները և բովանդակությունը.
 • առարկայի դասավանդման և գնահատման մեթոդաբանությունը:

Պետք է կարողանա՝

 • գրագետ կիրառել մանկավարժական և հոգեբանական մոտեցումները.
 • սովորողների ուսումնառության տարբեր ոճերին և կրթական կարիքներին համապատասխան դասավանդման տեխնոլոգիաներ, մեթոդներ ընտրել և կիրառել.
 • իրավիճակները վերլուծել, գնահատել և համապատասխան արձագանքով հետադարձ կապ ապահովել.
 • թիմով աշխատել, համագործակցել սաների, գործընկերների հետ.
 • գրագետ, արտահայտիչ և մատչելի խոսել.
 • Միջազգային բակալավրիատի գաղափարախոսությունը, պահանջները, ինչպես նաև այլ նորարարական գաղափարներն ընդունելու, սովորելու և կիրառելու պատրաստակամ լինել.
 • անգլերենով և/կամ այլ օտար լեզուներով կարդալ, հաղորդակցվել և/կամ կատարելագործվելու պատրաստակամություն դրսևորել:

 

«Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրը  հիմնադրվել է 1990թ.՝ շնորհալի երեխաների բացահայտման և նրանց կրթության կազմակերպման հեղինակային ծրագրի հիման վրա: 2014թ.-ից Միջազգային բակալավրիատի 3 ծրագրերով՝ կրտսեր (PYP), միջին (MYP), ավագ (DP), հավաստագրված միակ կրթահամալիրն է հանրապետությունում: Ճեմարանը սաների, ուսուցիչների և ծնողների միասնական համայնք է, որտեղ բոլորն անընդմեջ սովորում և կատարելագործվում են՝ կարևորելով յուրաքանչյուրի լիարժեք ինքնադրսևորման համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը և զարգացումը:

 

Դիմելու կարգը

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել ինքնակենսագրականը hr@shirakatsy.am հասցեին՝ նամակի վերնագրում նշելով այն առարկան, որի համար դիմում եք։ Նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն մրցույթի: Եթե մինչև 15.07.2021 դիմորդի հետ կապ չենք հաստատում, նշանակում է, որ նրա թեկնածությունը չի դիտարկվել։

 

Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 15.06.2021:

Մրցույթ ուսուցչի թափուր աշխատատեղերի համար