Բարի գալուստ, Միջին դպրոց

ՄԴԾ-ն Միջազգային բակալավրիատի կրտսեր դպրոցի ծրագրի շրջանակում սովորողի ձեռքբերած գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների զարգացմանն ուղղված գործունեության բնականոն շարունակությունն է:

Միջին դպրոցում (ՄԲ ՄԴԾ ծրագրով) կարող են սովորել 5-10-րդ դասարանների աշակերտները:

Միջին դպրոցի ծրագիրը սովորողին պատրաստում է 11-12-րդ դասարաններում ինչպես ազգային, այնպես էլ ՄԲ Դիպլոմային ծրագրերի ակադեմիական բովանդակությունը յուրացնելուն և հետազոտական գործունեություն ծավալելու կարողություններն ամրապնդելուն:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Միջին դպրոցում ընդունելությունը կազմակերպվում է մրցութային կարգով վճարովի և պետական համաֆինանսավորմամբ տեղերում: 


Հայտարարություն

Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են առցանց գրանցմամբ մայիսի 3-ից հունիսի 3-ը, քննություններն անցկացվում են հունիսի 10-ից 22-ը:

Ավելին

Կանոններ

Ճեմարանում  ընդունելության  գործընթացը համակարգվում  է  Ճեմարանի  տնօրենի  հրամանով կազմավորված  ընդունող հանձնաժողովի  կողմից: 

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ PDF

Դիմելու կարգը

Փաստաթղթերի ընդունումն իրականացվում է առցանց։ Դիմում-հայտը պետք է լրացնել ընդունելության կանոններին ծանոթնալուց հետո։

Դիմի՛ր

Քննական ձևանմուշներ

Այլ դպրոցներից կամ արտերկրից միջին դպրոց ընդունվելու համար դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություններ:

Ավելին

Միջին դպրոցի ծրագիր


Միջին դպրոցի ծրագիրը (ՄԴԾ) ճկուն կրթական համակարգ է. այն հնարավորություն է տալիս համապատասխանեցնելու, տեղայնացնելու ՀՀ պետական և Միջազգային բակալավրիատի ուսումնական առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի պահանջները:

Միջին դպրոցի ժամանակացույցը կարող եք տեսնել այստեղ։

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ PDF

Յուրաքանաչյուր տարիքային խմբում գործում է համապատասխանեցված օրվա ռեժիմը։ 

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ PDF

Սաներին անհրաժեշտ դասագրքերի, գրենական պիտույքների ցուցակը:

5-րդ դասարան

6-րդ դասարան

7-րդ դասարան

8-րդ դասարան

9-րդ դասարան

Փաստաթղթեր


Ակադեմիական ազնվության քաղաքականություն

Լեզուների ուսուցման քաղաքականություն

ՄԴԾ ընդհանուր կանոնակարգ

Գնահատման քաղաքականություն

Ներառական կրթության քաղաքականություն

ՄԲ սովորողի նկարագիր

Ինֆոգրաֆիկ


Սովորողներ

687

Նոր ընդունված սաներ

88

Համաֆինանսավորմամբ սովորողներ

420

Դիմորդ 2021

252