Բարի գալուստ, Միջին դպրոց

ՄԴԾ-ն Միջազգային բակալավրիատի կրտսեր դպրոցի ծրագրի շրջանակում սովորողի ձեռքբերած գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների զարգացմանն ուղղված գործունեության բնականոն շարունակությունն է:

Միջին դպրոցում (ՄԲ ՄԴԾ ծրագրով) կարող են սովորել 5-10-րդ դասարանների աշակերտները:

Միջին դպրոցի ծրագիրը սովորողին պատրաստում է 11-12-րդ դասարաններում ինչպես ազգային, այնպես էլ ՄԲ Դիպլոմային ծրագրերի ակադեմիական բովանդակությունը յուրացնելուն և հետազոտական գործունեություն ծավալելու կարողություններն ամրապնդելուն:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Միջին դպրոցում ընդունելությունը կազմակերպվում է մրցութային կարգով վճարովի և պետական համաֆինանսովորմամբ տեղերում: 


Հայտարարություն

Ընդունելության քննություններն անցկացվում են հունիսի  22- 29-ը: Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են առցանց գրանցմամբ հունիսի 1-19-ը։

Ավելին

Կանոններ

Ճեմարանում  ընդունելության  գործընթացը համակարգվում  է  Ճեմարանի  տնօրենի  հրամանով կազմավորված  ընդունող հանձնաժողովի  կողմից: 

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ PDF

Ընթացակարգ

Առանց ընդունելության քննությունների կարող են ընդունվել առանձնահատուկ ընդունակություններ դրսևորած, հանրապետական օլիմպիադաներում դիպլոմներով պարգևատրված սովորողները:

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ PDF

Քննական ձևանմուշներ

Այլ դպրոցներից կամ արտերկրից միջին դպրոց ընդունվելու համար դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություններ:

Ավելին

Միջին դպրոցի ծրագիր


Միջին դպրոցի ծրագիրը (ՄԴԾ) ճկուն կրթական համակարգ է. այն հնարավորություն է տալիս համապատասխանեցնելու, տեղայնացնելու ՀՀ պետական և Միջազգային բակալավրիատի ուսումնական առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի պահանջները:

Միջին դպրոցի ժամանակացույցը կարող եք տեսնել այստեղ։

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ PDF

Յուրաքանաչյուր տարիքային խմբում գործում է համապատասխանեցված օրվա ռեժիմը։ 

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ PDF

Սաներին անհրաժեշտ դասագրքերի, գրենական պիտույքների ցուցակը:

5-րդ դասարան

6-րդ դասարան

7-րդ դասարան

8-րդ դասարան

9-րդ դասարան

Փաստաթղթեր


Ակադեմիական ազնվության քաղաքականություն

Լեզուների ուսուցման քաղաքականություն

ՄԴԾ ընդհանուր կանոնակարգ

Գնահատման քաղաքականություն

Ներառական կրթության քաղաքականություն

ՄԲ սովորողի նկարագիր

Ինֆոգրաֆիկ


Սովորողներ

687

Նոր ընդունված սաներ

88

Համաֆինանսավորմամբ սովորողներ

420

Դիմորդ 2021

252