Մ. Խալաթյանի անհատական ուսուցմամբ խմբի սաները իրականացրել են լաբորատոր աշխատանքներ:

Թեմաներ`

  • «Քիմիական և ֆիզիկական երևույթներ» – Էլենա Քասաբյան  (6 -րդ դասարան)
  • «Միաշաքիլավոր և Երկշաքիլավոր սերմերի կառուցվածքը և պարունակությունը» -Շառլ Ճոուրյան 7-րդ դասարան:

Առաջնորդվելով «Լավ է մեկ անգամ տեսնել, քանի մի քանի անգամ լսել» սկզբունքով` լուսանկարները ավելի խոսուն են: