Մանկավարժ

Աշխատանքի նկարագրություն

Մանկավարժն աշխատում է ճեմարանի միջին դպրոցում: Մանկավարժական ծառայության անդամ լինելով՝ մասնակցում է մանկավարժահոգեբանական ծրագրի մշակմանը և իրականացմանը (միջոցառումներ, հանդիպումներ, էքսկուրսիաներ, քննարկումներ և այլն)՝ Ճեմարանի հեղինակային ծրագրի պահանջներին համապատասխան: Գործունեությունը ծավալում է անձնակենտրոն սկզբունքով, արձանագրում է յուրաքանչյուր սովորողի առանձնահատկությունները, հետաքրքրությունները և կազմակերպում է գործունեություն՝ նպաստելով սովորողի ներդաշնակ զարգացմանը: Ստեղծում է խմբային դրական և բարենպաստ մթնոլորտ՝ արդյունավետ փոխհարաբերությունների ձևավորման և հաստատման համար: Ակտիվ համագործակցում է ծնողների, ուսուցիչների և այլ աշխատակիցների հետ: Իրականացնում է կազմակերպչական, մատենավարման և այլ թղթաբանական աշխատանքներ:

Պահանջները

- Բարձրագույն կրթություն՝ մանկավարժության (կրթության կազմակերպման) և/կամ հոգեբանության ոլորտում:

Պետք է կարողանա՝

- գրագետ կիրառել մանկավարժական մոտեցումները.

- իրավիճակները վերլուծել, գնահատել և համապատասխան արձագանքով հետադարձ կապ ապահովել.

- թիմով աշխատել, համագործակցել սաների, գործընկերների հետ.

- արագ կողմնորոշվել դժվար իրավիճակներում, կայացնել արդյունավետ որոշոմներ.

- դրսևորել կազմակերպչական հմտություններ.

- գրագետ, արտահայտիչ և մատչելի խոսել.

- Միջազգային բակալավրիատի, Ռաունդ Սքուերի գաղափարախոսությունը, պահանջները, ինչպես նաև այլ նորարարական գաղափարներն ընդունելու, սովորելու և կիրառելու պատրաստակամ լինել.

- անգլերենով կամ այլ օտար լեզուներով կարդալ, հաղորդակցվել և/կամ կատարելագործվելու պատրաստակամություն դրսևորել.

- տիրապետել համակարգչային բազային հմտություններին:


«Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրը հիմնադրվել է 1990թ.՝ շնորհալի երեխաների բացահայտման և նրանց կրթության կազմակերպման հեղինակային ծրագրի հիման վրա: 2014թ.-ից Միջազգային բակալավրիատի 3 ծրագրերով՝ կրտսեր (PYP), միջին (MYP), ավագ (DP), հավաստագրված միակ կրթահամալիրն է հանրապետությունում: Ճեմարանը սաների, ուսուցիչների և ծնողների միասնական համայնք է, որտեղ բոլորն անընդմեջ սովորում և կատարելագործվում են՝

կարևորելով յուրաքանչյուրի լիարժեք ինքնադրսևորման համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը և զարգացումը:


Դիմելու կարգը

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@shirakatsy.am հասցեին: Նամակի թեմա (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք (Մանկավարժ):

Նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն մրցույթի:


Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 15.06.2023:

ՀՀ 0079, Երևան, Արտեմ Միկոյան փ., 35 Հեռ.: (+374 10) 680102 Վեբ.կայք: www.shirakatsy.am