Տարեվերջին արտաուսումնական միավորները ամփոփում են տարին, հանդես են գալիս ելույթներով, միջոցառումներով։ 
Դաշնամուրի արտաուսումնական միավորման աշխատանքների ներկայացումը՝ կադրերով, ուսուցիչներ՝ Ռուզան Մկրտչյան/ Ruzan  Mkrtchyan, Կարինե Արսենյան։