Ով ենք մենք


«Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրի կրտսեր դպրոցը ստեղծվել է 1998թ. և ուսումնական գործընթացը կազմակերպում է ՀՀ պետական և Միջազգային բակալավրիատի (IB) Կրտսեր դպրոցի (Primary Years Program կամ IB PYP) ինտեգրված կրթական ծրագրով:

IB PYP ծրագրի հիմնական նպատակը մտածող, վերլուծող, լայնախոհ, բանիմաց, ինքնուրույն, հետազոտող, ներդաշնակ զարգացող, հաղորդակցվող, համարձակ, հոգատար մարդու ձևավորումն է:

Կրտսեր դպրոցի ծրագիրը ներառում է 3-10 տարեկան երեխաների կրթություն, որը կրթահամալիրն իրականացնում է մանկակրթարանում (3-6 տարեկաններ) և կրտսեր դպրոցում (6-10 տարեկաններ):    

Կրտսեր դպրոցի ուսումնական և արտաուսումնական ծրագրերը, զարգացնող կրթական միջավայրը նպաստում են գաղափարախոսության հիմքում ընկած կրթական, քաղաքացիական, սոցիալական և առողջապահական սկզբունքներին:

Կրտսեր դպրոցն ունի գրադարան, ՏՀՏ սենյակ, պարասրահ, սպորտդահլիճ, խոհանոց, ճաշասրահ, բուժկետ, խաղահրապարակ:

Դպրոցում դասասենյակները հագեցված են երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկություններին համապատասխանող կահույքով և գույքով:

Խմբերում սաների քանակը չի գերազանցում 14-ը:

Ուսուցիչներն ու մասնագետներն ընտրվում են մրցութային հիմունքներով և մշտապես մասնակցում են վերապատրաստումների` կատարելագործելով իրենց հմտությունները:

Հոգեբանական ծառայությունը հոգ է տանում սաների հոգեբանական առողջության մասին՝ սերտորեն համագործակցելով մանկավարժների և ծնողական համայնքի հետ:

Լոգոպեդական ծառայությունն աշխատում է բանավոր և գրավոր խոսքի խնդիրներ ունեցող սաների հետ:

Բժշկական ծառայությունն ապահովում է առողջապահական հսկողությունը, սանիտարահիգիենիկ նորմերին համապատասխանող մաքրությունը, երեխաների առաջին բուժօգնությունը:

Տրանսպորտային ծառայությունն  ապահովում է սաների դեպի դպրոց տեղափոխումը և վերադարձը տուն հարմարավետ երթուղիներով՝ մանկավարժների ուղեկցությամբ:

Անվտանգության ծառայությունն  ապահովում է շուրջօրյա հսկողություն:


Ինպե՞ս ենք մենք ինքնակազմակերպվում

  • Ուսումնական օրն սկսվում է 08:45 և ավարտվում 15:40, իսկ արտաուսումնական առօրյան ավարտվում է 17:30:
  • Ուսումնական գործընթացն ընդմիջվում է նախաճաշով, ճաշով և հետճաշիկով, նախատեսված է լրացուցիչ սնունդ՝ երկարացված օրվա համար:
  • Երկարացված օրվա ընթացքում սաներն ունեն խմբակներին մասնակցելու և յուրացման առաջադրանքները կատարելու հնարավորություն:


Ինչպե՞ս ենք մենք աշխատում


Կրտսեր դպրոցում կիրառվում է վերառարկայական ուսուցման մոտեցում՝ ապահովելով ստացած գիտելիքների կապն առօրյա կյանքի հետ: Գիտելիքը կառուցվում է լեզուների, մաթեմատիկայի, արվեստի (կերպարվեստ, երաժշտություն, պար), բնագիտության և հասարակագիտության, ֆիզիկական (լող, ֆիզկուլտուրա) և սոցիալական կրթության, անձի ձևավորման շուրջ: 

Երեխաներն ուսումնասիրում են Մայրենի, Մաթեմատիկա, Ես և շրջակա աշխարհը, Ռուսերեն, Օտար լեզու, Կերպարվեստ, Երաժշտություն, Ֆիզկուլտուրա, Տեխնոլոգիա, Պար, Լող, 2-րդ դասարանից սկսած` նաև Շախմատ:

Գործում են արտաուսումնական տարբեր խմբակներ` կերպարվեստի, շախմատի, դաշնամուրի, պարի, կարատեի,  հմուտ ձեռքերի, ֆրանսերենի, հիփ-հոփի:

Դպրոցը մեր ընդհանուր տունն է


Մենք ձևավորել ենք փոխադարձ հարգանքի, համագործակցության և արդարամտության միջավայր, որտեղ սովորում են բոլորը՝ երեխաները, ուսուցիչները, ծնողները:

Ծնողական խորհուրդը մշտապես աջակցում և նպաստում է դպրոցի աշխատանքների բարելավմանը:

Մենք խրախուսում ենք նորարարությունը, հետևողականորեն նպաստում ենք ինչպես ազգային արժեքների պահպանմանը, այնպես էլ խթանում ենք միջազգային մտածելակերպ:


Ինչպե՞ս ենք մենք ինքնարտահայտվում


Սաներն իրենց գիտելիքները, կարողություններն ու հմտություններն դրսևորում են  տարաբնույթ միջոցառումների, խմբային ու համադպրոցական տոների, ցուցահանդեսների շրջանակում:

Կրտսեր դպրոցում հյուրընկալվում են նշանավոր մարդիկ, տարբեր մասնագիտություններ ներկայացնող անձինք:

Կազմակերպվում են էքսկուրսիաներ, որոնց ընթացքում երեխաները կատարելագործում են իրենց հետազոտական հմտությունները:

Յուրաքանչյուր շաբաթվա աշխատանքները վերլուծվում ու ամփոփվում են տողանի ժամանակ: 

IB PYP-ն ավարտելիս 4-րդ դասարանցիներն իրենց անհատական կամ խմբային աշխատանքները ներկայացնում են PYP Exhibition-ի ժամանակ: