Ընդունելության քննությունների արդյունքներ (հունիս 29)

01-07-20