Կարևորելով առողջ սնունդը և ապրելակերպը դպրոցական բաղադրիչում ներառելու անհրաժեշտությունը՝ ստեղծումից ի վեր Ճեմարանում գործում է նաև հացատուն: Հացատունը վերանորոգվել և վերազինվել է 2013թ.-ին և այսօր արդեն հանդես է գալիս որպես կայացած ծառայություն՝ օրվա ընթացքում սննդով ապահովելով ավելի քան 2000 ճեմարանականների:

Հատուկ սննդակարգը մշակվում է Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոնի մասնակցությամբ, իսկ ամենօրյա վերահսկողությունն իրականացնում է Ճեմարանի բժշկական ծառայությունը:

Սննդի ծառայությունն իրականացվում է կրթահամալիրի բոլոր կառույցներում՝ հաշվի առնելով տարիքային առանձնահատկություններն ու պահանջները: