Լոգոպեդական ծառայությունը ճեմարանում հիմնադրվել է 1999թ. հոգեբանական ծառայության ներքո: 2010թ. այն առանձնացել և դարձել է ինքնուրույն ծառայություն:


ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐ՝

1999-2001թթ.`մանկգիտթեկն., դոցենտ Ժաննա Պայլոզյանը, որն այժմ հանդիսանում է լոգոպեդական ծառայության մեթոդիստ-խորհրդատուն

2002թ. հունվար-մայիս ամիսներին` Ժաննա Հովհաննիսյանը

2002թ. սեպտեմբեր ամսից առ այսօր` մանկգիտթեկնԷմիլյա Թադևոսյանը

2007թ. փետրվար ամսից առ այսօր` Շուշանիկ Էլոյանը:


ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ Է ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

 

Աշակերտների խոսքի հետազոտում. հետազոտվում է սաների ինչպես

բանավոր, այնպես էլ գրավոր խոսքը

Աշխատանք բանավոր կամ գրավոր խոսքի դժվարություններ ունեցող

աշակերտների հետ. կազմակերպվում են անհատական և խմբային պարապմունքներ, իրականացվում է խաղային ուսուցում

Համագործակցում մանկավարժների, հոգեբանների և սաների ծնողների հետ.

քննարկումներ, զրույցներ, սեմինարներ

Սեմինարներ և թրեյնինգներ լոգոպեդների համար

Մեկամսյա անհատական գործնական դասընթացներ լոգոպեդների համար

Գիտամեթոդական և ուսումնաօժանդակ նյութերի մշակում. ձեռնարկներ,

հոդվածներ, խաղեր և այլն:


ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ

1. Պայլոզյան Ժ.Հ., Թադևոսյան Է.Ռ. Հանրակրթական դպրոցի լոգոպեդական աշխատանքի հեռանկարային պլաններ, Եր., 2003; 2007

2. Պայլոզյան Ժ.Հ. Խաղում ենք տառերով, Եր., 2005; 2007

3. Պայլոզյան Ժ.Հ., Թադևոսյան Է.Ռ. Խոսքային նյութեր ճիշտ հնչարտաբերման ամրապնդման համար, Եր., 2009

4. Պայլոզյան Ժ.Հ. Աֆազիայով հիվանդների խոսքի վերականգնման մեթոդական ուղեցույց, Եր., 2010


ԽԱՂԵՐ

Պայլոզյան Ժ.Հ. Լոգոխորանարդիկներ

Պայլոզյան Ժ.Հ. Նկարահանելուկներ

Թադևոսյան Է.Ռ. Հնչյունային լոգո-լոտո` հանելուկներով

Թադևոսյան Է.Ռ. Հանելուկներով` թեմատիկ լոգո-լոտո

Թադևոսյան Է.Ռ. Մուլտ-լոտո` զուգորդումներով 1, 2

Թադևոսյան Է.Ռ. Հետաքրքիր տառաշխարհ 1-4

Թադևոսյան Է.Ռ. «Գանձարան», սեղանի լոգո-խաղ

Թադևոսյան Է.Ռ. Վանկային դոմինո

Թադևոսյան Է.Ռ. «Խաղա՛ Սպունգ Բոբ՝ քառակուսի տաբատի հետ»,

սեղանի լոգո-խաղ

Թադևոսյան Է.Ռ. Ստվերներով լոտո, սեղանի լոգո-խաղ

Թադևոսյան Է.Ռ. «Գույներ»

Թադևոսյան Է.Ռ. Հնչյունային լոգո-ապլիկացիա 1, 2