Կիրակնօրյա դպրոց

Կիրակնօրյա նախապատրաստական դպրոցի նպատակն է խորացնել և ամրապնդել սովորողների գիտելիքները հանրակրթական առարկաներից, ինչպես նաև աջակցել Ճեմարանի ապագա դիմորդներին՝ նախապատրաստելով նրանց ընդունելության քննություններ հանձնելուն:

Կիրակնօրյա դպրոցում մաթեմատիկա, հայոց լեզու, ռուսաց լեզու և անգլերեն առարկաներից 5-9-րդ դասարանների աշակերտների համար պարապունքներն իրականացվում են  առկա ձևաչափով՝ շաբաթը մեկ անգամ/կիրակի օրերին, անհրաժեշտության դեպքում պարապմունքները կարող են անցկացվել շաբաթ օրերին/: Պարապմունքները կանցկացվեն ճեմարանի գլխավոր մասնաշենքում, սկիզբը՝ ժամը 9:00, մեկ պարապմունքի տևողությունը 50 րոպե է:

Բավարար թվով դիմորդների առկայության դեպքում 7- 9-րդ դասարանցիների համար կկազմակերպվեն պարապմունքներ  ֆիզիկա, քիմիա և կենսաբանություն առարկաներից, իսկ 10-րդ դասարանի հումանիտար հոսքի դիմորդների համար՝ հասարակագիտական առարկաներից:


Ընդունվելու  համար  պետք  է  գրանցվել հետևյալ հղումով՝  https://tinyurl.com/2p8ck9sy 
Հասցե` ՆորՆորքի 5-րդ զանգված, Արտեմ Միկոյան փ., 35:
Հեռ. +374 10 68 01 02