Աշխատանք

 • Վերջնաժամկետ
  15.06.2024

  Կրտսեր դպրոցի տարրական կրթության ուսուցիչ (դասվար)  

   

   Լինելով կրտսեր դպրոցի համապատասխան մասնախմբի անդամ՝ մասնակցում է մասնախմբի աշխատանքներին՝ Ճեմարանի և Միջազգային բակալավրիատի պահանջներին համապատասխան առարկայական, միջառարկայական ծրագրերի տեղայնացում, հետազոտական թեմատիկ միավորների մշակում և իրականացում: Գործունեությունը ծավալում է սովորողակենտրոն ուսուցման սկզբունքով, արձանագրում է յուրաքանչյուր սովորողի առանձնահատկությունները, հետաքրքրությունները և կազմակերպում է կրթադաստիարակչական գործունեություն՝ գերակա նպատակ դարձնելով յուրաքանչյուր սովորողի ներդաշնակ զարգացումը:  


  Պահանջվող գիտելիքներ  և կարողություններ

       Պետք է իմանա կամ պատրաստ լինի սովորել՝ 
  -    հանրակրթական առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի պահանջները, առարկայի դասավանդման և գնահատման մեթոդաբանությունը:

   
  Պետք է կարողանա կամ պետք է ձգտի կարողանալ՝ 
  -    գրագետ կիրառել մանկավարժական և հոգեբանական մոտեցումները.
  -    ընտրել և կիրառել սովորողների ուսումնառության տարբեր ոճերին և կրթական կարիքներին համապատասխան դասավանդման տեխնոլոգիաներ և մեթոդներ.  
  -    իրավիճակները վերլուծել, գնահատել և համապատասխան արձագանքով հետադարձ կապ ապահովել.   
  -    թիմով աշխատել,  համագործակցել սաների, գործընկերների հետ.
  -    գրագետ, արտահայտիչ և մատչելի խոսել.   
  -    պատրաստակամ լինել սովորելու և կիրառելու Միջազգային բակալավրիատի գաղափարախոսությունը, պահանջները, ինչպես նաև այլ նորարարական գաղափարներ:

   


  «Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրը  հիմնադրվել է 1990թ.՝ շնորհալի երեխաների բացահայտման և նրանց կրթության կազմակերպման հեղինակային ծրագրի հիման վրա: 2014թ.-ից Միջազգային բակալավրիատի 3 ծրագրերով՝ կրտսեր (PYP), միջին (MYP), ավագ (DP), հավաստագրված միակ կրթահամալիրն է հանրապետությունում: Ճեմարանը սաների, ուսուցիչների և ծնողների միասնական համայնք է, որտեղ բոլորն անընդմեջ սովորում և կատարելագործվում են՝ կարևորելով յուրաքանչյուրի լիարժեք ինքնադրսևորման համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը և զարգացումը:  

   

  Դիմելու կարգը

  Եթե ուզում եք միանալ մեզ, Ձեր ինքնակենսագրականը (CV) կարող եք ուղարկել hr@shirakatsy.am հասցեին: Նամակի թեմա (subject) դաշտում խնդրում ենք պարտադիր նշել այն աշխատանքի անվանումը, որի համար դիմում եք (Դասվար):
  Նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն մրցույթի:

  Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 15.06.2024։

  ՀՀ 0079, Երևան, Արտեմ Միկոյան փ. 35 Հեռ.: (+37410) 680102 Կայք: www.shirakatsy.am 
   

  Դիմել այս հաստիքի համար
 • Մանկակրթարանի դաստիարակի օգնականը՝ 


  •    պատասխանատվություն է կրում սաների առողջության և կյանքի համար` ցուցաբերելով հոգատար և ուշադիր վերաբերմունք:
  •   Օգնում է երեխաներին հիգիենայի հետ կապված ինքնասպասարկման գործողություններում (լվացվել, զուգարանից օգտվել, սանրվել և այլն): Չնախատեսված իրավիճակներում ապահովում է երեխայի մաքրությունը:
  •   Օգնում է երեխաներին հանդերձափոխվել ընդունման և ճանապարհման ժամանակ, լողի, ֆիզկուլտուրայի, պարի պարապմունքներից և քնից առաջ և հետո, ինչպես նաև օրվա ընթացքում` ըստ անհրաժեշտության:
  •   Կազմակերպում է սաների նախաճաշը, ճաշը, ետճաշիկը (սպասքադրում, սննդի բաշխում, սպասքահավաքում):
  •   Օգնում է դաստիարակին կազմակերպել կրթադաստիարակչական գործընթացը:   
  •   Օգնում է դաստիարակին կազմակերպել երեխաների զբոսանքն ու ակտիվ հանգիստը (խաղեր, զրույցներ, մուլտֆիլմերի դիտում, էքսկուրսիաներ և այլն):
  •   Մասնակցում է ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլանավորմանն ու իրականացմանը:
  • Օգնում է սաների թղթապանակների վարման, ծնողներին անհրաժեշտ էլեկտրոնային տեղեկատվության փոխանցման, անհրաժեշտ ուսումնադիտակտիկ նյութերի պատրաստման, բազմացման հարցերում:
  •    Ապահովում է երեխաների տեղափոխությունները շենքի ներսում (բուժկետ, պարասրահ, դահլիճ և այլն):
  •    Ուղեկցում է երեխաներին լողավազան:
  •    Վերահսկում է խմբասենյակի, սրբիչների, սպիտակեղենի, սպասքի և խաղալիքների մաքրությունը:
  •    Հետևում է օրվա ռեժիմի և դասացուցակի հստակ իրականացմանը:


  Պահանջվող գիտելիքներ  և կարողություններ 
  Պետք է ունենա՝ 
  •    մանկավարժական կրթություն (նախընտրելի է նախադպրոցական կրթության ոլորտում)
  •    մանկավարժական հմտությունների որոշակի մակարդակ
  •    համագործակցելու և հաղորդակցվելու հմտություններ:
  Պետք է լինի՝
  •    ճկուն, նախաձեռնող, շրջահայաց
  •    ինքնազարգացման ձգտող:


  Դիմելու կարգը
  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@shirakatsy.am հասցեին՝ նամակի թեմայի (subject) դաշտում պարտադիր նշելով պաշտոնը, որի համար դիմում եք (Մանկակրթարանի դաստիարակի օգնական):  
  Նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:


  Դիմելու վերջնաժամկետը՝ որքան հնարավոր է շուտ։


  «Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրը  հիմնադրվել է 1990թ.՝ շնորհալի երեխաների բացահայտման և նրանց կրթության կազմակերպման հեղինակային ծրագրի հիման վրա: 2014թ.-ից Միջազգային բակալավրիատի 3 ծրագրերով՝ կրտսեր (PYP), միջին (MYP), ավագ (DP), հավաստագրված միակ կրթահամալիրն է հանրապետությունում: Ճեմարանը սաների, ուսուցիչների և ծնողների միասնական համայնք է, որտեղ բոլորն անընդմեջ սովորում և կատարելագործվում են՝ կարևորելով յուրաքանչյուրի լիարժեք ինքնադրսևորման համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը և զարգացումը:
   

  Դիմել այս հաստիքի համար
 • Կրտսեր դպրոցի մանկավարժի (դասվարի) օգնականը՝  


  •   Կցվում է խմբին /խմբերին և աշխատանքային ժամերի ողջ ընթացքում լինում է սաների հետ (անհրաժեշտության դեպքում` նաև դասապրոցեսի ժամանակ):
  •  Մանկավարժի և ծրագրի համակարգողի օգնությամբ կազմում է աշխատանքային ծրագիր (զրույցներ, խաղեր և այլն)` դասապրոցեսից դուրս երեխաների հետ տարվող աշխատանքները նպատակային և արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով: 
  •   Երեխաներին ուղեկցում է ճաշասրահ, կազմակերպում է երեխաների ճաշը և տալիս համապատասխան հրահանգներ:
  • Կազմակերպում է երեխաների զբոսանքը և խաղային գործունեությունը դրսում և շենքի ներսում (անձրևային եղանակին) ինչպես ընդմիջումներին, այնպես էլ արտաուսումնական առօրյայի ընթացքում:
  •    Ուղեկցում է խմբին լողավազան և լողավազանից դպրոց` կազմակերպելով անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները: 
  •    Մանկավարժին օգնում է ուսումնական աշխատանքը պլանավորելիս և ուսումնական նյութեր պատրաստելիս: 
  •    Հետևում և կարգավորում է սաների ամենօրյա մասնակցությունը խմբակներին:  
  •   Աջակցում է մանկավարժին սաների օրագրերի, թղթապանակների,  հետազոտության պատի (դասասենյակում և հարթակում) վարման հարցերում, օգնում է մանկավարժին անհրաժեշտ գրանցումներ կատարելիս:  
  •    Օրվա վերջում համապատասխան երթուղիներով ճանապարհում է խմբի/խմբերի սաներին:
  •    Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցում է մեթոդական քննարկումներին:
  •    Օգնում է մանկավարժին միջոցառումների կազմակերպման հարցում:
  •    Համագործակցում է մյուս օգնականների հետ` աշխատանքն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով:

   

  Պահանջվող գիտելիքներ  և կարողություններ 

  Պետք է ունենա՝ 
  •    մանկավարժական կրթություն (նախընտրելի է սկզբնական կրթության ոլորտում)
  •    մանկավարժական հմտությունների որոշակի մակարդակ
  •    համագործակցելու և հաղորդակցվելու հմտություններ: 

  Պետք է լինի՝
  •    ճկուն, նախաձեռնող, շրջահայաց
  •    ինքնազարգացման ձգտող:

   

  Դիմելու կարգը
  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@shirakatsy.am հասցեին՝ նամակի թեմա (subject) դաշտում պարտադիր նշելով պաշտոնը, որի համար դիմում եք (Կրտսեր դպրոցի մանկավարժի (դասվարի) օգնական):
  Նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:


  Դիմելու վերջնաժամկետը՝ որքան հնարավոր է շուտ։

   

  «Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրը  հիմնադրվել է 1990թ.՝ շնորհալի երեխաների բացահայտման և նրանց կրթության կազմակերպման հեղինակային ծրագրի հիման վրա: 2014թ.-ից Միջազգային բակալավրիատի 3 ծրագրերով՝ կրտսեր (PYP), միջին (MYP), ավագ (DP), հավաստագրված միակ կրթահամալիրն է հանրապետությունում: Ճեմարանը սաների, ուսուցիչների և ծնողների միասնական համայնք է, որտեղ բոլորն անընդմեջ սովորում և կատարելագործվում են՝ կարևորելով յուրաքանչյուրի լիարժեք ինքնադրսևորման համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը և զարգացումը:

  Դիմել այս հաստիքի համար
 • Կրտսեր և Ավագ դպրոցների տեսուչներ Աշխատանքի նկարագրություն

      Տեսուչն իրականացնում է ուսումնատեսչական աշխատանքներ՝ առաջնորդվելով ճեմարանի նորմատիվային կարգերով, ինչպես նաև հեղինակային և ՄԲ ծրագրերի պահանջներով: Տեսուչը ապահովում է հաստատված ռեժիմի, դասապրոցեսի, աշխատանքային կարգուկանոնի և ընթացակարգերի իրականացումը, սաների և աշխատակիցների հաճախելիության հաշվռումը և այլն: 


  Պահանջները` 

  • Բարձրագույն կրթություն՝ ցանկալի է կրթության կազմակերպման ոլորտում.
  • Համակարգչային ծրագրերի (MS Office, հատկապես Word, Excel) իմացություն և կիրառման հմտություններ.
  • Անգլերենի իմացության B2 մակարդակ (միայն Ավագ դպրոցի Դիպլոմային ծրագրի համար):

   


  Պետք է կարողանա՝ 

  • թիմով աշխատել և համագործակցել.
  • դրսևորել կազմակերպչական հմտություններ.
  • վերլուծել, գնահատել իրավիճակները և արձագանքել.  
  • արագ կողմնորոշվել դժվար իրավիճակներում, կայացնել արդյունավետ որոշոմներ.
  • պատրաստակամ լինել Միջազգային բակալավրիատի, Ռաունդ Սքուերի գաղափարախոսությունը, պահանջները, ինչպես նաև այլ նորարարական գաղափարներն ընդունելու, սովորելու և կիրառելու համար. 

   

       «Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրը  հիմնադրվել է 1990թ.՝ շնորհալի երեխաների բացահայտման և նրանց կրթության կազմակերպման հեղինակային ծրագրի հիման վրա: 2014թ.-ից Միջազգային բակալավրիատի 3 ծրագրերով՝ կրտսեր (PYP), միջին (MYP), ավագ (DP), հավաստագրված միակ կրթահամալիրն է հանրապետությունում: Ճեմարանը սաների, ուսուցիչների և ծնողների միասնական համայնք է, որտեղ բոլորն անընդմեջ սովորում և կատարելագործվում են՝ կարևորելով յուրաքանչյուրի լիարժեք ինքնադրսևորման համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը և զարգացումը: 

   

  Դիմելու կարգը
    Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@shirakatsy.am հասցեին: Նամակի թեմայի (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք (Տեսուչ):
       Նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:
       

  Դիմելու վերջնաժամկետը՝ ՈՐՔԱՆ ՇՈՒՏ, ԱՅՆՔԱՆ ԼԱՎ:
   

  Դիմել այս հաստիքի համար