Միջազգային Բակալավրիատ (IB)

Միջազգային Բակալավրիատ (IB)

Հանրակրթության ասպարեզում միջազգային կրթություն հասկացությունը ծնվել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո` երկրագնդի վրա կրթության միջոցով խաղաղություն ապահովելու նպատակով: Հետագայում միջազգային կրթությունը թե՛ հանրակրթական, թե՛ ԲՈՒՀ-ական մակարդակում լուրջ զարգացում է ապրել: Հանրակրթության ոլորտում Միջազգային բակալավրիատ կազմակերպությունն (International Baccalaureate Organization) աշխարհում առաջատարն է:

Միջազգային բակալավրիատ կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1968 թ.-ին ՄԱԿ-ի Նյու Յորքի և Ժնևի միջազգային դպրոցների նախաձեռնությամբ, հանդիսանում է միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպություն և ունի խորհրդատվական կարգավիճակ Եվրախորհրդում ու Յունեսկօ-ում:

Միջազգային բակալավրիատի առաքելությունն է՝ ձևավորել և զարգացնել հետաքրքրասեր, բանիմաց և հոգատար երիտասարդներ, ովքեր կստեղծեն ավելի լավ ու խաղաղ աշխարհ` միջմշակութային փոխըմբռնման և հարգանքի շնորհիվ:

Միջազգային բակալավրիատի կրթական ծրագիրը նախատեսված է 3-19 տարեկանների համար` ըստ մակարդակների` Կրտսեր դպրոցի ծրագիր՝ Primary Years Programme (PYP, ստեղծվել է 1997թ.), Միջին դպրոցի ծրագիր (MYP, ստեղծվել է 1994թ.), Դիպլոմային ծրագիր (DP, ստեղծվել է 1968Թ.) և Կարիերայի ծրագիր (CP, ստեղծվել է 2006թ.):

Շիրակացու ճեմարանի Կրտսեր, Միջին և Ավագ դպրոցները հավատարմագրված են իրականացնելու Միջազգային բակալավրիատի (ՄԲ) կրթական ծրագրերով ուսուցում, ընդ որում Հայաստանում միայն Շիրակացու ճեմարանում է հասանելի ՄԲ-ի երեք ծրագրերը։

Կրտսեր դպրոցը հավատարմագրվել է ՄԲ գրասենյակի կողմից 2013 թվականին, իսկ Միջին և Ավագ դպրոցները` 2014 թվականին: Կրթության որակի շարունակական վերահսկման և իրականացման ձևերի բարելավման նպատակով ՄԲ գրասենյակը իրականացնում է որակի պարբերական գնահատումներ։ ՄԲ ծրագրերն այսօր իրականացվում են 160 երկրների 5,700+ դպրոցներում: Ճեմարանը երեք հաջորդական ծրագիր իրականացնող դպրոցներից մեկն է։


ՄԲ ծրագրերը հնարավորություն են տալիս սաներին պատասխանատվություն կրել իրենց ուսման համար և օգնում են նրանց զարգացնել ապագայի համար կարևոր հմտություններ՝ փոփոխություններ կատարել և զարգանալ արագ փոփոխվող աշխարհում: ՄԲ-ն սաներին տալիս է հստակ առավելություններ՝ զարգացնելով նրանց քննադատական մտածողության հմտությունները, սնուցելով նրանց հետաքրքրասիրությունը և բարդ խնդիրներ լուծելու կարողությունը:

 

 

Միջազգային բակալավրիատի ծրագրերը
 • 1
  (ստեղծվել է 1997 թվականին)
  Կրտսեր դպրոցի ծրագիր (ԿԴԾ)

  Միջազգային բակալավրիատի Կրտսեր դպրոցի ծրագիրը (ՄԲ ԿԴԾ) նախատեսված է բանիմաց, հետազոտող և մշտապես զարգացող անհատներ դաստիարակելու համար: ԿԴԾ-ն ապահովում է 3-12 տարեկան սաների որակյալ կրթությունը:

  2013 թվականին Շիրակացու ճեմարանի Կրտսեր դպրոցը հավատարմագրվեց Միջազգային բակալավրիատի կողմից և սկսեց իրականացնել Միջազգային բակալավրիատի Կրտսեր դպրոցի ծրագիրը (IB PYP):

  Իմանալ ավելին
  Կրտսեր դպրոցի ծրագիր (ԿԴԾ)
 • 2
  (ստեղծվել է 1994 թվականին)
  Միջին դպրոցի ծրագիր (ՄԴԾ)

  Միջազգային բակալավրիատի Միջին դպրոցի ծրագիրը (ՄԲ ՄԴԾ) նախատեսված է 10-16 տարեկան սաների համար, և սկսվում է 5-րդ դասարանից:

  2014 թվականին Շիրակացու ճեմարանի Միջին դպրոցը հավատարմագրվեց Միջազգային բակալավրիատի կողմից և սկսեց իրականացնել Միջազգային բակալավրիատի Միջին դպրոցի ծրագիրը (IB MYP):
  Այս նորարարական ծրագիրը ընդգծում է անհատական հմտությունների զարգացումը, որոնք կարևոր են ողջ կյանքի ընթացքում ուսուցման համար:

  Իմանալ ավելին
  Միջին դպրոցի ծրագիր (ՄԴԾ)
 • 3
  (ստեղծվել է 1968 թվականին)
  Դիպլոմային ծրագիր (ԴԾ)

  Միջազգային բակալավրիատի Դիպլոմային ծրագիրը (ՄԲ ԴԾ) նախատեսված է 16-19 տարեկան սաների համար:

  2014 թվականին Շիրակացու ճեմարանը հավատարմագրվեց Միջազգային բակալավրիատի կողմից և սկսեց իրականացնել Միջազգային բակալավրիատի Դիմպլոմային ծրագիրը (IB DP):
  Ծրագրի նպատակն է դաստիարակել և կրթել համակողմանի զարգացած, ազգային ու համաշխարհային արժեքներ կրող և դրանցով առաջնորդվող անհատների:

  Իմանալ ավելին
  Դիպլոմային ծրագիր (ԴԾ)
 • 4
  (ստեղծվել է 2006 թվականին)
  Կարիերայի ծրագիր (ԿԾ)

  Միջազգային բակալավրիատի Կարիերայի ծրագիրը (ՄԲ ԿԾ) նախատեսված է 16-19 տարեկան սաների համար:


  Շուտով Շիրակացու ճեմարանի սաներին կառաջարկվի նաև այս ծրագիրը, որը կխթանի սաների` անձնային, մասնագիտական և ակադեմիական զարգացումն ու առաջընթացը:

  Իմանալ ավելին
  Կարիերայի ծրագիր (ԿԾ)
Ավելի քան 50 տարի այս չորս ծրագրերը ապահովում են ամուր, հետևողական շրջանակ և ճկունություն՝ հարմարեցնելու սաների կրթությունը՝ ըստ նրանց մշակույթի և համատեքստի

Նրանք նաև հնարավորություն են տալիս ուսուցիչներին զարգացնել ճկուն, ինքնամփոփ երիտասարդներ, ովքեր ունեն գիտելիքներ, հմտություններ և նպատակասլացություն, որն անհրաժեշտ է իրենց կյանքի ընթացքում բարգավաճելու և աշխարհն ավելի լավը դարձնելու համար:

 

ՄԲ միջազգային դպրոցները իրականացնում են ուսումնական ծրագիր՝ համաձայն ՄԲ ծրագրի չափորոշիչների և կիրառությունների, որը խրախուսում է կատարելագործումը և նորարարությունը, ընդգծում է յուրաքանչյուր դպրոցի համատեքստը և համայնքը, ինչպես նաև ապահովում է ավելի մեծ ճկունություն՝ նախագծելու ուսումնական միջավայր, որը լավագույնս կաշխատի յուրաքանչյուր դպրոցական համայնքի համար:

ՄԲ ծրագրի չափորոշիչները և կիրառությունները ծառայում են որպես առաջնորդող սկզբունքներ և՛ դպրոցների, և՛ ՄԲ-ի՝ ծրագրերի կատարման որակը պահպանելու համար և ներառում են 4 հիմնական կատեգորիա.
 • Նպատակ
  Նպատակ

  Ընդգրկում է դպրոցի փիլիսոփայությունը, առաքելությունը, ռազմավարությունը և արժեքները:

 • Ուսումնառություն
  Ուսումնառություն

  ՄԲ միջազգային դպրոցներում ուսուցումը հիմնված է համապարփակ ուսումնական ծրագրի վրա:

 • Միջավայր
  Միջավայր

  Ներառում է դպրոցի ֆիզիկական, թվային և մարդկային ռեսուրսները:

 • Մշակույթ
  Մշակույթ

  Դպրոցները մշակում և իրականացնում են այնպիսի քաղաքականություն, որը ստեղծում է դպրոցական մշակույթ, որտեղ ՄԲ փիլիսոփայությունը աշխատում է: