Round Square

Փոխանակման ծրագրեր

Փոխանակման ծրագիրը մեկ կիսամյակից մինչև մեկ տարի տևողությամբ ուսումնական ծրագիր է, որի ընթացքում ավագ դպրոցում սովորող սաները հնարավորություն են ստանում իրենց ուսումնառության մի հատվածը անցկացնել գործընկեր դպրոցում։

Փոխանակման ծրագրի նպատակն է զարգացնել գիտելիքները, երիտասարդների մեջ ստեղծել և բարելավել այլ մշակույթների հանդեպ հանդուրժողականությունը, ինչպես նաև կատարելագործել լեզվի իմացությունը և ընդլայնել ուսանողների աշխարհընկալումը։
Փոխանակման ծրագիրն օգնում է նաև սովորողներին հաստատել միջմշակութային կապեր, փոխել ապրելու և սովորելու պայմանները, ընկերական և երբեմն նաև ընտանեկան միջավայրը։
Փոխանակման ծրագրեր

«Round Square» փոխանակման ծրագրեր

     «Round Square» շրջանակում համագործակցային նախաձեռնությունները, այդ թվում՝ փոխանակման ծրագրերը իրականացվում են տեղական, տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակով։ Դրանց մասնակցությունը բազմաթիվ առավելություններ ունեն՝ միջմշակութային հաղորդակցություն, ըմբռնում, լեզվական հմտությունների զարգացում, անձնական և ակադեմիական աճ, համաշխարհային մտածելակերպ և փորձառություն։

 

  1. Միջմշակութային հաղորդակցություն։ Փոխանակման ծրագրերի ամենակարևոր առավելություններից մեկը այլ մշակույթի մեջ խորասուզվելու հնարավորությունն է, այլ կերպ ասած, միջմշակութային հաղորդակցությունը։ Սաները անձամբ կարող են զգալ մեկ այլ երկրի լեզուն, ավանդույթները, սովորույթները և առօրյա կյանքը: Այս փորձը կարող է ընդլայնել մտահորիզոնը, բարձրացնել միջմշակութային ըմբռնումը և խթանել հանդուրժողականությունն ու գնահատանքը բազմազանության նկատմամբ:
  2. Լեզվի իմացություն։ Գտնվելով մի միջավայրում, որտեղ թիրախային լեզուն գործածվում է ամեն օր, լավ հնարավորություն է ընձեռում բարելավելու լեզվական հմտությունները: 
  3. Ակադեմիական աճ։ Փոխանակման ծրագրերը հաճախ առաջարկում են եզակի ակադեմիական հնարավորություններ, որոնք հասանելի չեն տվյալ երկրի համար։ Փոխանակման ծրագրերի ընթացքում սաները կարող են ուսումնասիրել առարկաները այլ տեսանկյունից և ծանոթանալ դասավանդման նոր մեթոդներին: 
  4. Անձնական զարգացում և աճ։ Արտերկրում ապրելը և նոր միջավայրին հարմարվելը նպաստում է անձնական աճին և անկախությանը: Այն օգնում է սաներին դառնալ ավելի ինքնավստահ, հարմարվող և ճկուն, հաղթահարել նոր մարտահրավերներ, կառուցել նոր հարաբերություններ և սովորել հաղթահարել մշակութային խոչընդոտները: 
  5. Լայնախոհություն և համաշխարհային մտածելակերպ։ Այլ մշակույթների հետ անմիջական առնչությունը հնարավորություն է տալիս պատկերացումներ ձեռք բերել գլոբալ խնդիրների վերաբերյալ, գնահատել  տարբեր աշխարհայացքներ և զարգացնել կարեկցանք և ըմբռնում տարբեր ծագում ունեցող մարդկանց նկատմամբ: 
  6. Կապեր, համագործակցություն։ Փոխանակման ծրագրերը նպաստում են նոր կապերի ստեղծամնը, ընկերների և հասակակիցների ցանցի ընդլայմանը և համագործակցությանը ամբողջ աշխարհից: Այս կապերը կարող են արժեքավոր լինել մասնագիտական, ակադեմիական և ապագայում համագործակցության և մշակութային փոխանակման հնարավորությունների համար:
  7. Ընդլայնված ռեզյումե/CV։ Փոխանակման ծրագրին մասնակցելը ցույց է տալիս այնպիսի հատկություններ, ինչպիսիք են հարմարվողականությունը, ճկունությունը, միջմշակութային հաղորդակցման հմտությունները և գլոբալ իրազեկությունը, որոնք բարձր են գնահատվում գործատուների և կրթական հաստատությունների կողմից:

 

     Փոխանակման ծրագրի առավելությունները կարող են տարբեր լինել՝ կախված կոնկրետ ծրագրից, նպատակակետից և անհատական փորձից: Կարևոր է մանրակրկիտ ուսումնասիրել և պլանավորել փոխանակման ծրագիրը Ռաունդ Սքվեր ներկայացուցչի հետ՝ առավելագույնս ապահովելու հաջող փորձն ու արդյունավետությունը: