ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
Մեր ամբիոնները

Ճեմարանում գործում են առարկայական 8 ամբիոններ: Յուրաքանչյուր ամբիոն իրականացնում է ծրագրերի, թեմատիկ պլանների, թեմատիկ միավորների, գնահատման առաջադրանքների մշակման և կազմման գործընթաց, առարկայական-մեթոդական նյութերի մշակում, սովորողների ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքների համակարգում:
Ամբիոնի և ամբիոնի ղեկավարի անմիջական վերահսկողությամբ են իրականացվում նաև ամբիոնում ընդգրկված առարկաների մասնագիտացված դասընթացների, անհատական, լրացուցիչ պարապմունքների, խորացված ուսուցման խմբակների արտաուսումնական միավորումների մեթոդական գործընթացները:

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
 • Մայրենի
 • Հայոց լեզու
 • Հայ գրականություն
 • Արտասահմանյան գրականություն
Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
Օտար լեզուների ամբիոն
 • Ռուսաց լեզու
 • Ռուս գրականություն
 • Անգլերեն (այդ թվում TOEFL iBT, IELTS)
 • Ֆրանսերեն
 • Գերմաներեն
 • Իսպաներեն
Օտար լեզուների ամբիոն
Մաթեմատիկայի ամբիոն
 • Հանրահաշիվ
 • Երկրաչափություն

Մաթեմատիկայի ամբիոն
Բնական գիտությունների ամբիոն
 • Ֆիզիկա
 • Քիմիա
 • Կենսաբանություն
 • Բնագիտություն
 • Աստղագիտություն
Բնական գիտությունների ամբիոն
Հասարակական գիտությունների ամբիոն
 • Հայոց պատմություն
 • Համաշխարհային պատմություն
 • Հայ եկեղեցու պատմություն
 • Հասարակագիտություն
 • Տնտեսագիտություն
 • Բիզնես և կառավարում
 • Հայաստանի աշխարհագրություն
 • Իմ հայրենիք
Հասարակական գիտությունների ամբիոն
Տեխնոլոգիայի ամբիոն
 • Ինֆորմատիկա
 • Ռոբոտաշինություն
 • Տեխնոլոգիա
 • Գծագրություն
 • Համակարգչային գիտություն
Տեխնոլոգիայի ամբիոն
Արվեստի ամբիոն
 • Երգ-երաժշտություն
 • Կերպարվեստ
 • Դրամատուրգիա
 • Պարարվեստ
 • Լուսանկրաչություն
 • Կինոարվեստ
 • Գրաֆիկ դիզայն
 • Կավագործություն
 • Ճարտարապետություն և դիզայն
 • Վոկալ
Արվեստի ամբիոն
Ֆիզիկական դաստիարակության, առողջ ապրելակերպի և ՆԶՊ-ի ամբիոն
 • Ֆիզկուլտուրա

 • ՆԶՊ

 • Թենիս

Ֆիզիկական դաստիարակության, առողջ ապրելակերպի և ՆԶՊ-ի ամբիոն