15.02.2023
ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑ

Անգլերեն-ֆիզկուլտուրա միջառարկայական նախագիծ

Անգլերեն-ֆիզկուլտուրա միջառարկայական նախագիծ

Անգլերեն-ֆիզկուլտուրա միջառարկայական նախագծի շրջանակում Ճեմարանի 5-րդ դասարանի սաներն այցելեցին Մովսես Խորենացու անվան համար 143 հիմնական դպրոց 7-րդ դասարանցիների համար անգլերենով ներկայացնելու ֆիզիկական ակտիվության դասընթացը: