16.11.2022
ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑ

Միջառարկայական նախագիծ՝ «Իմ սրտի քաղաք»

Միջառարկայական նախագիծ՝ «Իմ սրտի քաղաք»

Միջառարկայական կապերը դասապրոցեսում լավագույնս ներկայացնող վերջին նախագիծը ճեմարանականներն իրականացրին Գյումրիում տեղի թիվ 27 դպրոցի սաների հետ համագործակցությամբ՝ «Իմ սրտի քաղաքը» խորագրով:

Նախագծի գլխավոր առարկաներն էին արվեստ (կերպարվեստ, կինոարվեստ, կերմիկա, լուսանկարչություն, գրաֆիկ դիզայն) և ռուսաց լեզու, որպես ինտեգրված առարկաներ ներառված էր Մաթեմատիկան, Աշխարհագրությունը, Պատմությունը:

Յուրաքնաչյուր առարկայի շրջանակում սաները պիտի այցելեին Գյումրիի տեսարժան վայրեր, թանգարաններ, ուսումնասիրեին տարբեր ստեղծագործություններ, շփվեին ու հարցազրույցներ իրականացնեին քաղաքացիների հետ, լուսանկարեին ու նկարահանեին վլոգ:

Այս գործընթացում ճեմարանականների համար որպես ուղեկցող-գիդեր հանդես եկան Գյումրիի թիվ 27 դպրոցի սաները՝ ցույց տալու իրենց քաղաքի տեսարժանն վայրերն ու պատմելու հետաքրքիր պատմությունները:

Այսպես օրինակ, Կերպարվեստ առարկայի շրջանակում սաները պետք է ուսումնասիրեին Ասլամազյան քույրերի ստեղծագործությունները, այցելեին թանգարան, ինչպես նաև նկարեին քաղաքի ճեպանկարներ, մինչ դեռ Կավագործացություն առարկան շեշտադրում էր թանգարանի կերամիկայի ուսումնասիրությունը, որպես հավելում նաև Ձիթողցյանց տուն այցելությունը:

Մշակութաբանություն առարկայի շրջանակում սաներն ուսումնասիրելու են Գյումրիի բնակելի և եկեղեցական ճարտարապետությունը, հետագայում «Գյումրիի և Կարսի բնակելի և եկեղեցական ճարտարապետության նմանությունը» թեմայով հետազոտական աշխատանք կատարելու համար և այլն:

Նախագծի ավարտին եզրահանգումն այսպիսին էր՝ Մշակութային մայրաքաղաքը տեղեկացնում է շրջադարձային կետերի, մեծ պատմությունների և երկրի դարաշրջանների մասին: