Կանադա

Համաժողով 2018

Համաժողով 2018

Ճեմարանական պատվիրակությունը՝ ի դեմս տնօրեն Աշոտ Ալիխանյանի, ՌՍ ներկայացուցիչ Իլոնա Հովասափյանի և 5 սաների՝ Սուսաննա Սանդոյան, Անի Թորոսյան, Նարե Բաղդասարյան, Էլա Խաչատրյան, Լիլիանա Աբրահամյան, մեկնում է  Կանադա Օտտավա քաղաքի Ashbury College դպրոց  մասնակցելու «Round Square - 2018» միջազգային համաժողովին (RSIC-2018):